Aksnestunet – Inn på tunet

Søknadssammendrag

1, 2 og 3.
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. På grunn av ny brukergruppe , voksen med ulike funksjonshemminger, er det behov for toalett som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er et dagtilbud.

4. og 6.

Bygging av toalettet blir gjennomført så snart finansieringen er ordnet.

5. Brukerne er her hele dager og da bør de ha tilgang til toalett i løpet av dagen.

Se også vedlagt prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0129.pdf

Sluttrapportsammendrag

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. På grunn av en ny brukergruppe, voksne med ulike funksjonshemninger, er det behov for toalett som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er et dagtilbud. Brukerne er her hele dagen, og da bør de ha tilgang til et toalett i løpet av dagen.

Prosjektleder/forsker

Bodil Frette

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Aksnestunet – Inn på tunet
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Org.ledd
Aksnestunet
Beløp Bevilget
2013: kr 195 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet