Aktiv hverdag for eldre i et sosialt fellesskap

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Stavanger Sanitetsforenings bo- og aktivitetssenter inneholder 21 leiligheter for eldre, kafe, aktivitetsrom, varmtvannsbasseng, utendørs treningspark mv.

Målet med senteret er blant annet å kunne skape et godt og aktivt miljø for senterets beboere og for eldre i distriktet, ved å tilby sosiale treff, trening utendørs i treningsparken og innendørs i aktivitetsrommet, trening og avslapning i varmtvannsbassenget mv.

Dette er ekstra viktig nå pga Covid-19 situasjonen, som har ført til at mange av aktivitetene er midlertidig helt eller delvis stengt. Flere måneder med begrenset sosialt fellesskap og få eller ingen felles aktiviteter har ført til isolasjon og ensomhet blant de eldre.

Målsetning
Å kunne tilby aktiviteter for igjen å kunne skape et godt og aktivt miljø i tråd med gjeldene smittevernstiltak, og dermed forebygge ensomhet og isolasjon.

Målgruppe og deltakere
Senterets beboere og andre eldre i nærmiljøet.

Metode

  • Felles trening med instruktør utendørs i treningsparken eller innendørs i senterets aktivitetsrom, etterfulgt av sosialt samvær med kaffe 2 ganger per uke.
  • Bingo 1 gang per måned, med servering av kaffe og kake.
  • Felles måltider i forbindelse med høytider i 2021, og sosiale treff med grilling om sommeren.
  • Felles sammenkomster med musikalske innslag eller aktuelle foredrag/temakvelder.

Tidsplan
15/02/2021 – 15/03 2021 Markedsføring/informasjon om prosjektet til målgruppen.
20/02 2021 – 15/02 2022 Trening med instruktør i treningspark og innendørs.
15/02 2021 – 31/05 2022 Bingo.
01/05 2021 – 31/05 2022 Felles måltider og sosiale treff med grilling.
15/02 2021 – 31/05 2022 Felles sammenkomster med musikk og temakvelder.

Forventet resultat
De planlagte aktivitetene forventes å styrke deltakernes sosiale nettverk, gi økt livsglede og trivsel og positivt innhold i en ellers monoton hverdag.

Den fysiske treningen vil i tillegg gi en sterkere kropp og bedre balanse, noe som vil hjelpe godt i hverdagen. Fysisk aktivitet bidrar til å holde kroppen friskere, sprekere og mindre utsatt for fall og skader.

Prosjektleder/forsker

Linda Askeland

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiv hverdag for eldre i et sosialt fellesskap
Organisasjon
Norske kvinners sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 152.450
Startdato
28.01.2021