Ny gnist – et tilbud ved Levende Gård

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Koronapandemi har ført til stor grad av isolasjon hos seniorgruppen. Mangel på stimuli og sosiale møteplasser etter perioder med pålagt isolasjon fører raskt til sosial isolasjon, nedstemthet, redusert tiltakslyst og redusert sosial interaksjon. Resultat av dette er raskt reduksjon i opplevd helsetilstand fysisk og psykisk. «Dørstokkmila» blir høy med påfølgende utfordringer for helsevesen, potensielt større behandlingsbehov, og egen opplevd livskvalitet. Seniorgruppen er en utsatt gruppe for raskt fall i funksjon.

Målsetningen: Skape møteplasser, fremme fellesskap, sosial interaksjon og fysisk aktivitet samt kognitiv stimulans hos målgruppen. Dette ansees som et helsefremmende og forebyggende tiltak for å motvirke overnevnte utfordringer. Tiltaket stimulerer til opprettholdelse av god folkehelse i seniorgruppen. Prosjektet vil ha høy grad av samfunnsnytte og løses på en bærekraftig måte.

Målgruppe: Seniorgruppen lokalt i Høvåg, Lillesand Kommune alder fra ca 65 og oppover.

Metode: Ukentlige samlinger på dagtid i oppusset låvebygning ved småbruket «Levende Gård». Felles måltid ,jevnlig turgåing, kontakt dyr.

Vår/sommer: Vi sår grønnsaker, vanner, prikler og planter ut. Passer vekster i drivhuset, gjødsling og luking. Tema v lokal gartner- «Dyrkingsmetodikk/Dyrking i historisk perspektiv», Tema: «Mattrygghet, helse og selvforsyningsgrad» Ved Økonettverket «Fra Jord til Bord på Agder». Felles matlaging og tilbereding av tradisjonsmat. Besøk av kokk fokus på lokalmat. Besøk av lokal osteprodusent-smaksprøver-pizza i bakerovn med lokalprodusert mozarella.

Høsten: Høsting av rotgrønnskaker, tilbereding disse. Foredrag med lokal villsaubonde-skjøtting av kystlynghei, tilbereding av lam og bakst i vedfyrt bakerovn. Foredrag- tema lokalhistorie/kysthistorie v lokalt historielag. Videre Tema helse: «Pandemier før og nå» v UIA. Seniorhelse v Lege Dagfinn Haarr. Brettspill dag, Kurs «Digital kompetanse». Konsert og juleaktivitet.

Tidsplan: Beregnet oppstart april/mai 22-avslutning mai 23.

Resultat: Lykkes med aktivitetsfremming og forebyggende helsearbeid i seniorgruppen, forebygge ensomhet og fall i funksjon både kognitivt og fysisk: Stimulere til samhandling og gode sosiale interaksjoner.

Prosjektleder

Ragnhild Qvalben

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Ny gnist – et tilbud ved Levende Gård
Organisasjon
Norske kvinners sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.04.2022