Gardspensjonat for personer med demens og kognitiv svikt – en videreføring

Søknadssammendrag

«Inn på tunet» tilbyr kvalitetssikrede og samfunnsnyttige velferdstjenester med gården som arena. Inn på tunet-tjenestene skal legge til rette for aktiviteter som gir mestring, utvikling og trivsel. Todalen Sanitetsforening har tatt i bruk Inn på tunet-garder i Surnadal til et overnattingstilbud i helger for personer med demens og kognitiv svikt. Formålet er å gi tilbud til ei sårbar gruppe som ofte faller mellom stoler. Tidlig innsats kan gi en bedre hverdag både for den som har sykdommen og alle rundt.

Som tidligere prosjekt vil personer med demens sykdom/kognitiv svikt som kommer til gardspensjonatet med overnatting får delta i tilrettelagte aktivitets- og opplevelsestilbud sammen med ektefelle, venn, andre pårørende eller alene.

I videreføringen av eksisterende tiltak vil vi prøve ut velferdsteknologiske hjelpemidler til demensrammede under tett oppfølging. Tidlig introduksjon til berørte, pårørende og støtteapparatet er av betydning for å bli kjent med og dra nytte av slike hjelpemidler, også for senere fase i sykdomsforløpet. Sammen med den enkelte deltaker, pårørende og helsetjenesten kan vi kartlegge hvilke behov den enkelte har. Det kan eksempelvis være noe så enkelt som en medisindispenser eller lære å bli trygg på å bruke GPS. Andre eksempler kan være ulike sensorer og bruk av treningsapper, som vi har sett ekstra nytte av under pandemien.

Bruken av velferdsteknologiske hjelpemiddel som prøves ut under gardspensjonatet kan være trygghetsskapende og bidra til mestring. Inn på tunet kan ha mulighet til å nå pårørende og personer med demens tidlig, før kommunale tjenester behøves. Inn på tunet kan være en arena der helse og velferdsteknologi kan vises fram og prøves i trygge omgivelser med tett oppfølging over tid.

Prosjektleder

Maren Asnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Gardspensjonat for personer med demens og kognitiv svikt – en videreføring
Organisasjon
Norske kvinners sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.04.2022