Aktiv uke for familien

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”Aktiv Uke” 2008 er navnet på sommerleiren til Foreningen for Muskelsyke som ble holdt på Lundheim Folkehøgskole i Moi, Lund Kommune, Rogaland. Leiren varte fra 6.-12.juli 2008. De første av arrangørene med familier ankom leirstedet 5. Juli. Arrangementskomitéens øvrige medlemmer: Lise M. Connelly (økonomi), Cecilie Thommessen (voksen-programmet), Mari Storstein (drama), Morten Thingsaker Tangre (påmelding) og Laila Bakke-Larsen (hobby).

 

Antall deltakere på leiren, inkludert arrangementskomiteen, var 68 stk. Av disse var det 38 voksne og 30 barn. Det var dessverre ca 30 stykker som ønsket å delta på leiren, som vi ikke hadde plass og mulighet til å ta med. Antall barn som deltakere på kursene må ikke bli for høyt. Hadde det vært flere barn, måtte vi også hatt flere instruktører til å ha aktiviteter med dem. Lundheim hadde heller ikke plass til flere enn 70 personer, så det satte en naturlig stopper på antall deltakere. De få ledige rommene vi hadde ble brukt av foredragsholdere og assistenter som kun kom innom for en natt eller to.

 

Støtten FFM fikk fra ”Extra-midler” for å arrangere Aktiv Uke – 2008 var på 268.000. Deltakeravgift ca 18.000. Vi brukte ca 330.000 kroner. Vi gikk med et underskudd på ca 44.000 kroner. Dette underskuddet skyldtes helt feil beregning på transportutgifter. Det ble mange flere som måtte ta fly enn vi forutså, og turene ble dyrere enn antatt. For at også medlemmer som måtte fly skulle kunne delta, valgte vi å benytte innekter fra FFM’s lotteri til å dekke underskuddet.

 

Målsetning: Prosjektet ønsket å skape en arena hvor familier med muskelsyke kan møtes og få styrket sin familietilhørighet. De skulle få mulighet til å prøve nye aktiviteter, og utfordre sine egne grenser i en trygg ramme. Målet med prosjektet var at deltakerne skulle få et nytt syn på hva som er mulig å gjøre, selv om en eller flere er muskelsyk. De skulle se at det ligger mange muligheter i fremtiden, med god tilrettelegging og fornuftige valg kan familien oppnå et godt familieliv.

 

Vi har nådd målsetningen med sommerleiren fordi; vi hadde et variert voksenprogram som satte både familielivet og parforholdet i fokus. Det var kurs i å sette samlivet i fokus. Det var yoga-time. Det ble holdt et foredrag om forholdet mellom fysisk og psykisk helse. En ernæringsfysiolog hadde kurs om ernæring og informasjon om næring gjennom ”knapp”. Voksenprogrammet ble avsluttet med et foredrag om det å reise ut i verden som rullestolbruker. Det var på alle kursene god mulighet til å stille spørsmål og å utveksle erfaringer.

 

Barna hadde et program der de brukte mye tid på hobbyaktiviteter de kan fortsette med også når de kommer hjem. Barna lagde den fineste kunst, og var ekstremt stolte da de siste kvelden fikk invitere foreldrene på kunstutstilling. Deres andre hovedaktivitet var drama. Barna fikk prøve seg som skuespillforfattere og skuespillere. Det var mange barn som sprengte grenser da de sto på scenen foran alle foreldrene med både skuespill og egne replikker.

 

På fellesaktivitetene for barn og voksne fikk man prøve forskjellige hjelpemidler i en trygg atmosfære. Barn og voksne fikk tilbringe tid sammen med grilling på skolen, grilling på stranden og bålhygge på idrettsplassen. Det var mange av familiene som også fikk prøvd seg på kanopadling og i tråbåt. Noen, både store og små, klarte til og med å nyte mange timer i en litt kald innsjø J Det som var viktig her, var at man gjorde det sammen, og at man så at en rullestol ikke trengte sette store grenser for hva man kunne klare å gjennomføre.

I evalueringen mente deltakerne at vi kunne legge på ca 1000 kroner per familie i egenandel. For å kunne klare å drive leiren økonomisk uten støtte fra Helse og Rehabilitering trenger vi annen støtte. Et forslag er å gå litt i samarbeid med Hjelpemiddelfirmaer. De sponser oss, og får til gjengjeld vise frem sine hjelpemidler. FFM’s medlemmer kan gå mer aktivt ut for å selge lodd til inntekt for FFM, og Barne- og Ungdomsarbeidet. FFM kan søke om støtte hos bl.a ”hjelpestikkefondet”, Lions, Sanitetsforeninger (lokalt for deltakere) og i tillegg til at man kan sjekke flere i legathåndboka. Dette var så vellykket at Foreningen for Muskelsyke allerede er i gang med å finne leder til ny leir, som er planlagt til sommeren 2010.


 

Prosjektleder/forsker

Karianne Dewson

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Aktiv uke for familien
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2008: kr 268 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet