Nåla i høystakken – informasjon om min sjeldne muskelsykdom

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

august – oktober 2023: Gjennomgang av informasjonen vi har i dag for endelig kartlegging av behovet for å oppdatere informasjon. Fremdriftsplan sendes ut til samarbeidspartnere for tilbakemelding. November 2023 – april 2024: Utarbeide tekster i samarbeid med fagpersoner og prosjektgruppen. April 2024 – juni 2024: Tillitsvalgte (brukere) i organisasjonen leser igjennom tekstene og gir tilbakemelding på opplevd brukervennlighet/ om de oppfatter tekstene som forståelig og relevante. Ferdigstilling av tekster. Mai – juni 2024: Design og utforming Juni 2024 – august 2024: De nye tekstene publiseres på nettsiden September – oktober 2024: Promotering og lansering av diagnose-nettsidene. Promoterinegen gjøres på nettsiden, facebook og i medlemsbladet vårt. Informasjon om og fra prosjektet vil også deles bredt med våre samarbeidspartnere: Frambu, EMAN, Beitostølen Helsesportsenter, nevrologiske avdelinger m.fl. Produksjon og distribusjon av brosjyrer etter behov/etterspørsel. November 2024: Revisjon, regnskap og rapportering.

Prosjektleder/forsker

Line Wåler

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nåla i høystakken – informasjon om min sjeldne muskelsykdom
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2023: kr 83 000, 2024: kr 317 000
Startdato
14.08.2023
Sluttdato
30.11.2024