Bærekraftig nettverksbygging på tvers av diagnosegrupper

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

2500

Fremdriftsplan

Vi vil frikjøpe en prosjektleder som de tillitsvalgte fra begge sider vil kunne ha tiltro til. Vi vil opprette en referansegruppe av tillitsvalgte som skal bidra i utformingen av program for og rekruttering til helgesamlingen som skal danne grunnlag for prosessen for å lage en innstilling til landsmøtet. Prosjektleder tar det praktiske ansvaret for gjennomføringen. I etterkant av samlingen vil vi opprette og forberede en arbeidsgruppe som skal bearbeide innspillene fra samlingen til en innstilling til foreningens landsmøte i juni. Prosjektleder fungerer som sekretær for arbeidsgruppen og ferdistiller saken for landsmøtet. Foreningens styre tar ansvar for å følge opp landsmøtets vedtak. Prosjektleder og referansegruppe evaluerer prosjektet. Prosjektleder skriver en artikkel som skal dele erfaringene om prosjektet og prosessen til en artikkel rettet mot andre foreninger i lignende situasjon. Prosjektleder Følger opp regnskap og rapporterer prosjektet. August/september: Ansette prosjektleder, Opprette referansegruppe. Sondere blant tillitsvalgte og aktivister for enkeltdiagnoser. Fastsette program og invitere til samling 6-8 oktober: Samling og workshop på Scandic Asker. Sondere behov, interesser og motsetninger som kan legges til grunn for arbeidet med formalisering av diagnosenettverk i FFM Oktober-desember: Etablere og forberede arbeidsgruppe som skal utarbeide innstilling til foreningens landsmøte. Januar-april: Månedlige møter i arbeidsgruppen forhandler frem et forslag om formalisering tilvlandsmøtet. Møtene avholdes digitalt i Teams. Prosjektleder ferdigstiller. 08.06 2024 Landsmøtet behandler forslaget Juni: Evaluere prosessen og skrive artikkel for å dele med andre foreninger. August: Ferdigstille regnskap og rapportering

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Bærekraftig nettverksbygging på tvers av diagnosegrupper
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2023: kr 279 000, 2024: kr 121 000
Startdato
12.07.2023
Sluttdato
30.06.2024