Ridefysioterapi i VR på mekanisk hest

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

24

Fremdriftsplan

Planen er veiledende, og kan justeres ved behov underveis i prosjektet dersom vesentlige gjøremål mangler. Om endringer påvirker prosjekttid eller -form i særlig grad vil dette rapporteres. Forarbeid: Ved tildeling rekrutterer LZ og TL 2-4 aktuelle brukere som er villig til å inngå i prosjektgruppen. Her har vi allerede aktuelle kandidater, men de blir ikke spurt før tildeling er på plass, slik at vi unngår eventuell skuffelse. Gjennomføring: Idemyldring (Ansvarlig BB, TL & LPB) Ved tildeling samles hele prosjektgruppen, inkludert brukermedvirkere, for idemyldring (Milepæl). Her blir det 1. Innlegg om rideterapi, 2. utprøving av mekanisk hest og et utvalg av VR-spill og 3. samtale rundt forslag til virtuelle miljø og oppgaver. Konkretisering og utvikling (Ansvarlig LV & LZ) Hovedfokus i prosjektet, og vedvarende til 3 uker før prosjektslutt. Her utvikles et VR-spill med ukentlige innspill fra behandler og utprøving og innspill fra brukere hver annen uke. Midtveis i prosjektperioden samles hele prosjektgruppen for utprøving og innspill (Milepæl). Evaluering (LZ, LV & LPB) Siste tre ukene av prosjektperioden benyttes til evaluering ihht beskrive metode. Evalueringen i dette prosjektet har ingen forskningsmessig verdi, men vil gi et grunnleggende inntrykk av gjennomførbarhet og videre behov. Prosjektfremdrift og -rapportering (Ansvarlig BB, TL & LPB) Rapportering på fremdrift, budsjett og eventuelle endringer gjennomføres ihht Stiftelsen DAM og Forening for muskelsyke sine retningslinjer. Formidling (LZ & LPB) Ved tildeling opprettes kontakt med kommunikasjonsavdeling ved HVL og HBE, for intern formidling av prosjektet, samt etablering av nysgjerrighet for mediesak i siste halvdel av prosjektet. Innen første halvdel meldes prosjektet som en sak til Årsseminar 24.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Ridefysioterapi i VR på mekanisk hest
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2023: kr 220 000, 2024: kr 180 000
Startdato
23.08.2023
Sluttdato
30.06.2024