Aktiv uke for unge muskelsyke

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Mange barn og unge som har en muskelsykdom har vanskelig for å delta på vanlige sommeraktiviteter

Mange barn og unge som har en muskelsykdom har vanskelig for å delta på vanlige sommeraktiviteter. Derfor ønsket vi sentralt i Foreningen for Muskelsyke (FFM) å satse mer på de unge medlemmene. FFM valgte å søke om midler til prosjekt ”Aktiv Uke for unge muskelsyke”.

 

Hovedmålsettingen var at unge muskelsyke skulle få oppleve aktiviteter på land og i vann. At de selv skulle kunne velge utfordringer og aktivitetsnivå. Mestring og grensesprenging på egne premisser stod sentralt. Et delmål var at de unge skulle få være med å legge føringene for aktivitetene gjennom aktiv deltakelse i planleggingen.

 

Oppgaver ble fordelt mellom prosjektmedarbeiderne både i planleggingen og ved gjennomføringen av selve uken. Aktiv uke uken hadde fri struktur. Deltagerne fikk selv velge hva de ville være med på, og satte sammen sitt eget aktivitetsprogram. Prosjektgruppen mente det var viktig fordi deltakerne kjenner seg selv best. I tilknytning til aktivitetene ble det mange gode samtaler og mye nyttig erfaringsutveksling.

 

Det ble gjennomført mange ulike aktiviteter: Haralympic, helikoptertur, mange hobbyaktiviteter, tubekjøring, kano, fisketur, snekketur, ridning, bygdetur, setertur, avis og foto, lan-party, kveldsunderholdning og tur til Tusenfryd. Det var viktig å ha mange ulike aktiviteter slik at deltakerne uansett funksjonsnivå kunne finne noe passende. God assistanse ble gitt til de som trengte det. Det gjorde at vi oppnådde målsettingen om tilrettelagte aktiviteter for alle. Vi fikk gode evalueringer med ønske om gjentakelse.

 

FFM har et sterkt ønske om å arrangere Aktiv Uke for unge hvert andre år. Vi ønsker også å gi et liknende tilbud til muskelsyke barn og deres familier. Utfordringen blir å få på plass det økonomiske, slik at deltakeravgiften kan holdes på et lavt nivå. Vi i prosjektgruppa mener Aktiv Uke ble en suksess!

Prosjektleder/forsker

Tone I. Torp

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Aktiv uke for unge muskelsyke
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2005: kr 100 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet