Aktivitetsopphold for ungdom

Søknadssammendrag

1. Fysisk aktivitet er meget viktig for personer med Marfan Syndrom for å kunne bidra til å minske smerter.

For å vise at det er mange muligheter for dette selv med en alvorlig diagnose ønsker vi å samle unge for utprøving av diverse aktiviteter som er tilpasset den enkeltes helse under oppsyn av fagpersoner.

2. Primært målsetting: Samling av unge med Marfan Syndrom

for utprøving av fysiske aktiviteter tilpasset den enkelte. Vi ønsker å bidra til å øke selvtillitt, mestringsfølelse og følelsen av tilhørighet hos en gruppe som ofte blir satt på sidelinjen når det kommer til fysisk aktivitet i ungdomsmiljøer.

Sekundær målsetting: Bidra til økt forståelse hos pårørende i den gjeldene aldersgruppen.

3. Foreningens medlemmer mellom 16 og 25 år. Personer med diagnosen er primærgruppe, mens deres pårørende i den nevnte aldersgruppen vil være sekundærmålgruppe.

4.Fysisk aktivitet er meget viktig for personer med Marfan Syndrom. For å vise at det er mange muligheter for dette selv med en alvorlig diagnose ønsker vi å samle unge for utprøving av diverse aktiviteter som er tilpasset den enkeltes helse under oppsyn av fagpersoner.
Mange av våre medlemmer har ikke kontakt med andre ungdommer som har samme diagnose, slik at en slik samling der andre har samme utfordringer i dagliglivet vil være et verdifullt bidrag når det glelder å samle erfaring om blandt annet yrkesvalg.

5. Det er allerede innledet et samarbeid med Utlevelser.no angående opphold i Oslodistriktet. Utlevelser vil bidra til praktisk tilrettelegging av oppholdssted og enkelte aktiviteter som seiling og klatring. Marfanforeningen benytter den kompetansen de har i styret gjennom en adjunkt og en miljøarbeider for å tilrettelegge aktiviteter og diskusjoner for deltagerne.

Plan for oppholdet:

Torsdag: Ankomst og plassering på hytte/lavvo. Vi blir kjent med hverandre.

Fredag:

Seiling for den ene halvdelen av gruppen (Inntil 8 deltagere

gangen) og samarbeidsøvelser, samt diskusjoner omkring temaet «Kropp og identitet» for den andre gruppen. (teambuilding)

Lørdag Som fredag, men gruppene bytter aktivitet

Søndag Utfordringsdag med taubane, rappellering og

andre

tilpassede klatrerelaterte aktiviteter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0185.pdf

Sluttrapportsammendrag

X2UKR4

SAMMENDRAG
Sommeren 2010 gjennomførte Marfanforeningen for første gang et aktivitetsopphold for unge medlemmer mellom 13 og 18 år på Haraldvangen. Prosjektet var i utgangspunktet rettet mot unge mellom 16 og 25 år. Det viste seg vanskelig å nå denne aldersgruppen, og etter søknad fikk vi endret vilkårene til å gjelde aldersgruppen 13 til 18 år. Prosjektet ble og utsatt fra 2010 til 2010. Oppholdet gikk over 5 dager og ble finansiert av Helse og Rehabilitering. Det var med 8 deltakere i alderen 13 til 16 år påmeldt, og for å belyse hvor liten foreningen vår er utgjør dette nesten 50% av medlemmene i aktuell alder.
Tilbakemeldingene fra deltakerne gjør at foreningen ønsker å fortsette dette som et årlig tiltak. Dette forutsetter hjelp til finansiering fra andre støttespillere som stiftelser og fond da foreningens økonomi ikke tillater at vi dekker hele oppholdet.
Med en alvorlig bindevevsdefekt er det viktig at de unge blir oppfordret og motivert til å drive med fysisk aktivitet i hverdagen.
Da diagnosen er sjelden har mange av våre unge medlemmer aldri møtt andre som er i samme situasjon som dem, og det er derfor fint at det kan arrangeres samlinger som dette.
Aktivitetene ble tilrettelagt for gruppen i samarbeid med TRS kompetansesenter ved Sunnaas sykehus og Haraldvangen.

Aktuelle aktiviteter var kanopadling, riding, fotturer og andre aktiviteter på vannet.
Deltakerne ble testet med pulsklokke for å finne aktivitetsnivå basert på maks puls til den enkelte.

Prosjektleder/forsker

Atle Johannessen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Aktivitetsopphold for ungdom
Organisasjon
Marfanforeningen
Beløp Bevilget
2009: kr 99 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet