Animasjonsfilmer om cannabis og andre stoffer

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Denne søknaden bygger videre på prosjektet «e-læring og livsmestring» vi fikk støtte til sommeren 2020. Første modul om «ungdom og alkohol» sble lansert 1. februar 2021. I den forbindelse hadde vi en innspillsrunde med lærere, kursledere, Juventemedlemmer og fagpersoner innen rusforebygging. En av tilbakemeldingene vi fikk var at det hadde vært positivt om noe av informasjonen kunne ha blitt formidlet gjennom en eller flere filmsnutter. Dette for å skape mer variasjon, gjøre det enda mer engasjerende og sikre formidling til grupper som har større utbytte av visuelt materiale framfor tekst.

Målsetting

Opp til meg oppfordrer til refleksjon rundt hvordan ungdom ønsker å leve livene sine – 1000 gjennomførte e-læringer høst 2021 – 200 unike skoleklasser har gjennomført e-læringen – 50 andre kurs, f.eks konfirmantundervisning, har gjennomført e-læringer – 1000 visninger av filmene utenfor e-læringen.

Målgruppe

Ungdom i alderen 13-16 (ungdomsskole)

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å utvikle to animasjonsfilmer til bruk i «Opp til meg» sin e-læring og som basis for øvelser i klasserommet eller på kurs, for eksempel konfirmantundervisning. Filmene skal altså brukes i ulike settinger, som del av etablert materiell og kursdrift rettet mot ungdom. Opp til meg er et etablert, evidensbasert forebyggende tiltak, med utvikling og drift over svært mange år. E-læringen om cannabis og andre stoffer skal i likhet med e-læringen om ungdom og alkohol bestå av to deler. Vi ønsker å utvikle en animasjonssnutt til hver av disse delene. Første del skal omhandle cannabis. Andre del skal omhandle sentralstimulerende stoffer. Denne inndelingen baserer seg på at cannabis er det mest rapporterte illegale stoffet i befolkningsundersøkelser, etterfulgt av de sentralstimulerende stoffene kokain, amfetaminer (amfetamin /metamfetamin) og ecstasy/MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin). Filmene skal utformes av Melkeveien i tett samarbeid med Juvente.

Fremdriftsplan

Filmene skal utarbeidet av Melkeveien i samarbeid med Juvente i juli/august 2021. Deretter testes av Juventemedlemmer og pilotbrukere før det slippes i september. Deretter løpende drift. Oppsummering og evaluering i januar 2022.

Prosjektleder/forsker

Camilla Pedelino Ek

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Animasjonsfilmer om cannabis og andre stoffer
Organisasjon
Juvente
Beløp Bevilget
2021: kr 186 000
Startdato
02.07.2021
Sluttdato
02.01.2023
Status
Under gjennomføring