Edruss-treff

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Russetiden er preget av høy rusbruk og annen risikoatferd, noe som kan gi utfordringer for enkelte, både på kort og lang sikt. Ved de fleste russetreff står alkohol i sentrum, og mange kjenner på en sterk forventning om å drikke. I en undersøkelse fra 2018 kom det frem at over halvparten av russ mener alkohol preger russetiden for mye. Mange av avgangselevene identifiserer seg ikke med den nåværende alkoholkulturen russetiden assosieres med og føler at det ikke finnes en alternativer til en russetid preget av høyt alkoholkonsum.

Målsetting

Målsetningen er å ha 300 deltakende russ på Edruss-treffet. Vi vil kartlegge opplevd opplevelse til videre utvikling av treffet.

Målgruppe

Målgruppen er avgangselever ved videregående skole som skal være russ eller er usikre på om de vil være russ.

Antall personer i målgruppen

30000

Beskrivelse av gjennomføring

Helgen 29.april til 1.mai arrangerer vi russetreff for 300 russ som ønsker et rusfritt arrangement. Treffet vil bestå av fellesskapsbyggende aktiviteter, bevisstgjørende workshop, konsert, alkoholfri bar og «Sober Rave» med glitter, glowsticks og live DJ. Treffet vil foregå ved Gulsrud Leirsted som tar seg av overnatting og mat (frokost, lunsj, middag). I tillegg leier vi inn Food Trucks til nattmat for russ som ønsker å kjøpe det. Planlegging og gjennomføringen av Edruss-treffet vil bli gjort av Juvente sin administrasjon med to prosjektlederne i spissen. Prosjektlederne har hovedansvaret for å følge opp fremdriftsplan og eksterne aktører. Morning Beat er engasjert for Sober Rave og DJ. Juventes prosjekt BedreUten har ansvar for workshop og alkoholfri bar. Ekstern partner på utvikling av SoMe-innhold, strategi og publiseringsplan er Brainify AS. Det vil i tillegg være naturlig å trekke frivillige inn i prosjektgruppa etter behov og ved gjennomføring av selve treffet.

Fremdriftsplan

Forberedelsene starter for fullt i september 2021. Innen utgangen av oktober skal alt av det eksterne bookes og alt promomateriell produseres. Fra november til mars vil det være fokus på promotering, besøk på skoler, møter med russestyrer og konkurranser for å stimulere til billettsalg. Fra mars tog. april vil gjennomføringen være sentral. Fra mai og utover er fokuset på å samle inn evalueringer fra treffet og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Edruss-treff 2022HE1-396586.pdf

Prosjektleder/forsker

Camilla Pedelino Ek

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Edruss-treff
Organisasjon
Juvente
Beløp Bevilget
2022: kr 450 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
01.08.2023
Status
Avsluttet