Styrk gode valg i russetiden

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Russetiden skal være en morsom tid uavhengig av om man feirer med eller uten alkohol. Alle som er russ skal kunne ta sine egne valg tilknyttet russetiden, og ingen skal føle på en forventning eller et press om å måtte drikke alkohol. Likevel vet vi at russetiden er en periode preget av høy rusbruk og annen risikoatferd. Dette kan gi utfordringer for enkelte, særlig for de som allerede har en sårbarhet. Det er et stortbehov for sosiale arenaer for denne gruppen. Hensikten er å sikre sosial støtte for et viktig standpunkt, og styrke dem i deres viktige arbeid for en tryggere russetid for alle.

Målsetting

Vi ønsker å skape en møteplass uten drikkepress hvor Edruss kan gjøre de aktivitetene de ønsker, utveksle erfaringer og få opplæring på sine premisser. Vi ønsker mellom tre og fem fysiske treff med 15-50 deltagere pr treff og fem digitale treff med 15-30 deltagere pr treff.

Målgruppe

Russ.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

Fysiske treff: Vi ønsker å gjennomføre tre til fem treff på forskjellige steder i landet. Hvor treffene finner sted vil avhenge av hvilke sponsede grupper som ønsker å gjennomføre dette. Det er et mål at det skal være god geografisk spredning for at flest mulig skal ha mulighet til å delta. Digitale treff: De digitale treffene vil være åpne for alle Edruss uavhengig av hvor de bor i landet. De vil bli gjennomført via videokonferanseløsningen Zoom. Her kan man både chatte og snakke sammen og det kan brukes via mobilen. For å kunne bruke alle funksjonene til Zoom har vi lagt inn lisens på pluss-abonnement i budsjettet. Treffene vil inkludere en eller annen form for opplæring eller kursing, i et tema som forberedes i samarbeid mellom administrasjonen og russegruppene (f.eks. ulike tilnærminger i likemannsarbeidet overfor andre russ, kunnskapsstøtte for standpunktet, hvordan ta gode valg, sosial kompetanse, selvregulering i vanskelige situasjoner e.l.

Fremdriftsplan

01/21 01/21 Oppstart 01/21 02/21 Planlegging av treff 02/21 05/21 Gjennomføring av treff 06/21 06/21 Rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for Styrk gode valg i russetiden.pdf

Prosjektleder/forsker

Daniela Visekruna

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Styrk gode valg i russetiden
Organisasjon
Juvente
Beløp Bevilget
2021: kr 105 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring