Arbeidskapasiteten permitteres ikke

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Koronaepidemien har ført til store omveltninger i arbeidslivet for mange, med permitteringer og oppsigelser på ubestemt tid. Opplevelse av å ikke lenger kunne bidra i arbeidslivet og være samfunnsnyttig, er et alvorlig tap, og for mange både dramatisk og traumatisk. Pågangen til krisetjenesten har økt i koronatiden og alvorligheten i samtalene likeså. Kirkens SOS trenger frivillige, permitterte og nye pensjonister med livserfaring mer enn noen gang. Likepersonsarbeidet i Kirkens SOS gir mestring og livskvalitet, en meningsfull tjeneste der medmennesker hjelper hverandre.

Målsetting

Rekruttere ledig arbeidskapasitet hos personer permittert på grunn av koronapandemien, og nye pensjonister. Derigjennom være med å bidra til fortsatt mestring, livskvalitet og sosial deltakelse hos disse. Når de er rekruttert er det kursing og ivaretakelse gjennom veiledning og faglige samlinger.

Målgruppe

Permitterte arbeidstakere og nye pensjonister. Koronakrisen har ført til mye ledig arbeidskapasitet

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Denne frivilligheten er meningsfylt og gir livskvalitet. Det kan vi formidle til personer som i en bedrift har mistet arbeidet for en tid. Også arbeidstakere som har mistet sin sosiale tilhørighet, men ønsker å bidra for andre. Det er nødvendig å ta kontakt for å kunne gi noen utfordring om å bli frivillig. Det å få dette gjennom lagte rammer og gjennomprøvd system som både gir anonymitet og nytteverdi for både frivillige og de som henvender seg til krisetelefonen. Det må mange forberedelser og kontakter før samlinger kan gjennomføres. Koronarestriksjonene gir sine begrensninger, men vi vil gjennomføre så langt som mulig. Nettsider og facebook er aktive hjelpemidler som brukes allerede, og det vil fortsette og om mulig videreutvikles. Aktiviteten etter rekrutterte frivillige vil nødvendigvis ta mer ressurser. Kursing og nødvendig tilrettelegging med prøvevakter er enten gjennomført på to ulike kontorer som senteret har, eller digital tilrettelegging for vakter hjemme. Veiledning og personlig oppfølging gjennomføres med samlinger og eller digitalt ut fra situasjonen. Tilrettelegging må gjøres på dette feltet. Vi ønsker å ivareta nye frivillige slik at de vil bli frivillige minst 2 år etter prosjektslutt.

Fremdriftsplan

Oppstart med rekruttering skjer allerede nå i høst. Ønsker kursing av nye på første vårkurs. Dette går parallelt med fortsatt rekruttering. Prøvevakter og veiledning følger etter gjennomført kurs. Fagsamlinger for faglig påfyll skjer gjennom hele prosjektperioden og etterpå. Personlig oppfølging begynner ved rekrutteringsprosessen og følger hele perioden som frivillig

Prosjektleder/forsker

Hilde Aarthun Hasselgård

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Arbeidskapasiteten permitteres ikke
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2021: kr 200 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
01.05.2022
Status
Under gjennomføring