Arbeidslivskompetanse for personer med utviklingshemming – digital opplæring

Søknadssammendrag

Stiftelsen HELT MED har utviklet en modell for å skape arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, og har i skrivende stund skapt ca 90 arbeidsplasser for denne målgruppen i ordinært arbeidsliv.

Det er ønskelig at de så langt som mulig er likestilt med øvrige kolleger på arbeidsplassen, med samme rettigheter og samme plikter. Opplæringstilbud som andre ansatte/ kolleger får tilgang til får de ofte ikke delta på, eller de deltar passivt, uten å få tilstrekkelig utbytte av dette. Dette fordi opplæringen ikke tar hensyn til deres spesielle utfordringer.

Under koronapandemien har dette problemet økt ytterligere.

I dette prosjektet skal det utvikles og gjennomføres et kompetanseprogram for alle som har fått jobb i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-modellen. Programmet skal utvikles slik at det kan gjennomføres i små grupper gjennom videomøter. Videomøtene skal foregå på en svært brukervennlig møteplattform, og alle får den hjelp de eventuelt måtte behøve for å delta.

Målgruppen for tiltaket er personer med utviklingshemming, som ved tilstrekkelig opplæring og oppfølging vil kunne jobbe i ordinært arbeidsliv. Både personer som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen, og personer som ønsker å kvalifisere seg for å få jobb gjennom denne ordningen gjennom tilbudet UngJobb.

Hver opplæringsøkt vil ha varighet på ca 1 time. Det vil gjennomføres 20 slike økter, med ca 1 ukes mellomrom. Disse gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid.

Kompetansen de tilegner seg i dette programmet vil gjøre det lettere å mestre jobben de har. Kompetansebeviset de får gjør dem bedre rustet i konkurransen om andre aktuelle jobber. I denne omgang omfatter tiltaket 60 personer, men vi ønsker også å gjennomføre programmet for fremtidige søkere og ansatte. HELT MED har en målsetting om å skape mer enn 100 nye arbeidsplasser for personer med utviklingshemming hvert år.

Programmet blir utviklet og gjennomført innen juni 2020.

Prosjektleder

Jarle Eknes

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Arbeidslivskompetanse for personer med utviklingshemming – digital opplæring
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
17.09.2020