Arbeidslivskompetanse for personer med utviklingshemming – digital opplæring

Søknadssammendrag

Stiftelsen HELT MED har utviklet en modell for å skape arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, og har i skrivende stund skapt ca 90 arbeidsplasser for denne målgruppen i ordinært arbeidsliv.

Det er ønskelig at de så langt som mulig er likestilt med øvrige kolleger på arbeidsplassen, med samme rettigheter og samme plikter. Opplæringstilbud som andre ansatte/ kolleger får tilgang til får de ofte ikke delta på, eller de deltar passivt, uten å få tilstrekkelig utbytte av dette. Dette fordi opplæringen ikke tar hensyn til deres spesielle utfordringer.

Under koronapandemien har dette problemet økt ytterligere.

I dette prosjektet skal det utvikles og gjennomføres et kompetanseprogram for alle som har fått jobb i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-modellen. Programmet skal utvikles slik at det kan gjennomføres i små grupper gjennom videomøter. Videomøtene skal foregå på en svært brukervennlig møteplattform, og alle får den hjelp de eventuelt måtte behøve for å delta.

Målgruppen for tiltaket er personer med utviklingshemming, som ved tilstrekkelig opplæring og oppfølging vil kunne jobbe i ordinært arbeidsliv. Både personer som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen, og personer som ønsker å kvalifisere seg for å få jobb gjennom denne ordningen gjennom tilbudet UngJobb.

Hver opplæringsøkt vil ha varighet på ca 1 time. Det vil gjennomføres 20 slike økter, med ca 1 ukes mellomrom. Disse gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid.

Kompetansen de tilegner seg i dette programmet vil gjøre det lettere å mestre jobben de har. Kompetansebeviset de får gjør dem bedre rustet i konkurransen om andre aktuelle jobber. I denne omgang omfatter tiltaket 60 personer, men vi ønsker også å gjennomføre programmet for fremtidige søkere og ansatte. HELT MED har en målsetting om å skape mer enn 100 nye arbeidsplasser for personer med utviklingshemming hvert år.

Programmet blir utviklet og gjennomført innen juni 2020.

Prosjektleder/forsker

Jarle Eknes

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Arbeidslivskompetanse for personer med utviklingshemming – digital opplæring
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
17.09.2020