Arena for digital sosial omgang

Søknadssammendrag

Etter to år med korona-restriksjoner har ikke samfunnet funnet helt tilbake til tidligere sosial omgang. De som lider mest av dette er de eldre. Etter lang tid med isolasjon, ensomhet og manglende tilbud sliter de med å gjenoppta den sosiale omgangen. Til det trenger man hjelp og en arena å møtes i.

Samtidig vet vi at bruken av digitale verktøy er mindre blant eldre enn i resten av befolkningen. Det medfører digital utenforskap. Noen klarer ikke å nyttiggjøre seg samfunnets digitale tilbud som, feks bestille billetter på mobilen, nettbank, kommunikasjonsløsninger som Teams og KOMP, osv.

Seniornett Ullensaker har gjennom det tidligere DAM-prosjektet «Risikofri Sosial Omgang» (2021-22), fått svært god erfaring i å hjelpe målgruppen. Forrige prosjekt var svært vellykket og vi ønsker nå å fortsette med å gi eldre opplæring og trening i å bruke data-verktøy slik at de etter korona-perioden kan komme ut av digitalt utenforskap, isolasjon og ensomhet, og inn i en meningsfylt og innholdsrik sosial tilværelse. Målsettingen er således å gi både digital kompetanse og et innholdsrikt, sosialt nettverk. Det vil ha stor betydning for den enkeltes psykiske helse, både på kort og lang sikt.

Prosjektleder

Kjell Martin Holen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Arena for digital sosial omgang
Organisasjon
Seniornett
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
08.04.2022