Barentsbadet med Brystkreftforeningen

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
En brystkreftdiagnose griper inn på mange av livets områder, og når det første sjokket har lagt seg kan det være viktig å innta hverdagslivets arenaer så snart formen tillater det. Etter ferdig behandling erfarer mange at det krever så mye å komme i gang med arbeid og delta aktivt i familie- og samfunnslivet, at trening og fysisk aktivitet prioriteres bort. Og det kan bli en vond sirkel, siden fysisk aktivitet er en viktig forutsetning for å bygge tiltrengt energi og overskudd, og ikke minst for å forebygge sykdom på sikt.

For faglig begrunnelse av prosjektet se artikkel ‘Trening – din medisin mot brystkreft’ i Athene 3:2011 og kort sammendrag i vedlagt prosjektbeskrivelse.

2. Målsetting
Å få flere som er rammet av brystkreft til å bli fysisk aktive for å forebygge tilbakefall av kreftsykdommen. Samtidig ønsker vi å skape en arena for likemannsarbeid som favner både organiserte og de uorganiserte kvinner i samme situasjon.

3.Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er brystkreftrammede kvinner i regionen. Primært i kommunen men åpent for deltakelse fra nærliggende kommuner.

I Kirkenes og omegn er det 23 medlemmer i Brystkreftforeningen, og minst like mange som står utenfor organisasjonen. I tillegg har medlemmene fra Vadsø ønsket å bli lagt inn under Kirkenes og omegn etter oppløsning av lokallaget 30.06.12, og det øker rekrutteringsgrunnlaget ytterligere. Bassenget har kapasitet til maks 25 stk, og vi ser det som aktuelt med 15-20 deltakere.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Vi har avtale med fysioterapeut og lymfeterapeut Kristin J. Pedersen om treningsopplegg, og med Barentsbadet om mulighet for å få leie basseng. De omsøkte midlene kan tidligst disponeres vår 2013, men siden ønsket om oppstart er sterkt blant medlemmene har vi vedtatt å omdisponere egne midler til et lite forprosjekt høst 2012. Forprosjektet er tenkt som markedsføring og en fin mulighet til å samle erfaringer før oppstart av det omsøkte prosjektet fra ExtraStiftelsen vår 2013.5. Prosjektets betydning.
Etter en kreftdiagnose og utmattende behandling er det mange arenaer som skal gjenerobres. Møtet med hverdagen kan være hardt, og mange sliter med utmattelse og manglende energi til å gjenoppta fysisk aktivitet, evt å begynne med det for første gang når livssituasjonen har vist at det er viktig for å forebygge sykdom videre.

Prosjektet overføringsverdi består i at det skaper en attraktiv, aktiv og uformell arena for informasjonsutveksling blant kvinner i samme situasjon. Kirkenes og Øst-Finnmark befinner seg langt borte fra de tilbud som gis på større steder, som mestringskurs og andre kurs i offentlig eller organisasjonsregi. Derfor er det viktig å skape vår egen likemannsarena, som både gir starthjelp til fysisk aktivitet, og hvor man kan få og gi uformelle råd og veiledning i forbindelse med erfaringer fra kreftdiagnosen og endret kroppslig selvbilde. Vi tror at godt likemannsarbeid og fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge at en fysisk sykdom også blir en psykisk utfordring.

6. Framdriftsplan
-Planlegging vår 2012
-Finansiering høst 2012
-Gjennomføring av forprosjekt, fem bassengkvelder med instruktør, finansiert fra egen kasse.
-Markedsføring desember 2012
-Oppstart januar 2013, én samling per måned
-Avslutning desember 2013

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0085.pdf

Sluttrapportsammendrag

Brystkreftforeningen Kirkenes og omegn har fått 13000 i støtte av Extrastiftelsen for å gjennomføre bassengprosjektet.

Vi hadde plan om gjennomføring av ti bassengtreninger gjennom ett år, men av forskjellige årsaker ble det bare sju. Det var imidlertid veldig positiv tilbakemelding fra kvinnene som deltok, og flere av dem fikk gjennom prosjektet brutt barrieren med å være i felles garderobe og være i basseng etter brystkreftdiagnosen.

Prosjektleder/forsker

Unni Sildnes

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Barentsbadet med Brystkreftforeningen
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Beløp Bevilget
2013: kr 13 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet