Stråling av brystkreft, informasjonsfilm

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I pasientens møte med et høyteknologisk behandlingsmiljø er korrekt informasjon viktig. Viktig med informasjon om bivirkninger og tiltak mot disse. God informasjon bidrar til god psykososial ivaretakelse av pasientene og deres pårørende, både før, under og etter strålebehandlingen. Hvert år mottar 3189 kvinner og 20 menn strålebehandling for brystkreft i Norge. Av disse kommer 1249 til behandling ved OUS. Alle får CT + 15- 23 strålefraksjoner. Pandemien har forsterket behovet for en film, da pårørende har begrenset mulighet til å bli med inn på sykehuset ved legetime, CT og behandling.

Målsetting

Gjøre informasjon visuell og lett tilgjengelig for målgruppen. Gi et godt supplement til det som foreligger av skriftlig informasjon i dag. Øke kunnskap om behandlingen hos pasientene og pårørende. Lette pasientenes utfordringer ved pustestyrt behandling. Bidra til trygghet i høyteknologisk miljø.

Målgruppe

Brystkreftpasienter som skal til strålebehandling og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

Lage en informasjonsfilm. Målgruppe er brystkreftpasienter som skal til strålebehandling og deres pårørende. Prosjektgruppen ønsker å tilrettelegge for filming med statister i Seksjon for stråleterapi på Radiumhospitalet/ Ullevål. Filmen skal kunne benyttes av alle brystkreftpasienter i Norge som søker informasjon i forkant av sin strålebehandling. Filmen skal inneholde enkel og nøytral informasjon om: 1) CT Simulering og doseplanlegging 2) Strålebehandling på lineæraksellerator 3) Pustestyrt behandling (Gating) 4) Bivirkninger og tiltak Filmen vil hjelpe pasient og pårørende / familiemedlem / venner slik at de sammen kan følge og forstå gangen i stråleterapi-prosessen. Også viktig å informere om tiltak pasienten selv kan utføre for å minske bivirkninger av behandlingen på kort og lang sikt. Ofte er det i tillegg språklige utfordringer og vil vi legge til rett for dette ved teksting av filmen. Gjennomføring: Tverrfaglig i samarbeid med Seksjon for stråleterapi. Stor interesse og vilje i seksjonen for å lage denne filmen, men ikke rom for dette i avdelingens budsjett. Vi er dermed avhengig av hjelp til finansiering av profesjonell hjelp til videoproduksjon.

Fremdriftsplan

09/21: Møte med representant fra brystkreftforeningen, brukerrepresentantene, kontrakt med videoprodusenten 09/21- 10/21 Planlegging, lage manus 10/21: Filming 11/21 Vurdering av film, tverrfaglig, representanter fra OUS, brukerrepresentanter samt brystkreftforeningen 12/21- 01/22 Ferdigstillelse av film. Råd fra kommunikasjonsavdelingen ved OUS. 01/22- 02/22 Gjennomføre studie/data-analyser. Gjøre ev. forbedring av film. 04/22- Publisere filmen

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Str��lebehandling_brystkreft 20220914.pdf

Prosjektleder/forsker

Astrid Danielsen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Stråling av brystkreft, informasjonsfilm
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Org.ledd
Oslo Universitetssykehus, seksjon for stråleterapi.
Beløp Bevilget
2021: kr 355 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
01.07.2022
Status
Avsluttet