Brystkreftbehandling og senskader

Søknadssammendrag

Over 90 prosent av brystkreftpasienter overlever brystkreftbehandling og bedre behandling har gitt mindre bivirkninger og senskader enn tidligere. Det er likevel minst én av tre brystkreftpasienter som opplever senskader, og blant disse er hjerte- og karsykdom den nest hyppigste årsak til død blant kreftoverlevende. Det er dokumentert kardiotoksisitet i forbindelse med farmakologisk behandling av brystkreft uten at man har en god forståelse av hvorfor noen pasienter rammes av dette.

Vi vil identifisere pasienter som har høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom etter gjennomgått brystkreftbehandling slik at vi kan tilpasse behandlingen individuelt for å minimere risikoen for hjerte- og karsykdom i ettertid. I denne registerbaserte studien skal vi hente ut informasjon om norske brystkreftpasienter fra Kreftregisteret og kombinere dette med informasjon fra Norsk Pasientregister. Begge registre er nasjonale helseregistre.

Vi skal følge alle nye brystkreftpasienter fra 2006 – 2020, som var over 40 år ved diagnose (ca. 55 000). Gruppen vil bli fulgt frem til død eller ut 2020 for å studere hvorvidt pasientene utvikler hjerte- og karsykdom over tid. Vi vil få informasjon om pasientenes ulike legemiddelbehandlinger, strålebehandling og eventuelle hjerte/karhendelser. Vi vil inkludere informasjon om type svulst, stadium og biomarkør uttrykk. I analysene vil vi inkludere informasjon om alder, overgangsalder, røyking, aktivitetsnivå, BMI og kjente kardiovaskulære risikofaktorer.

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Over 90 prosent av brystkreftpasienter overlever brystkreftbehandling og bedre behandling har gitt mindre bivirkninger og senskader enn tidligere. Det er likevel minst én av tre brystkreftpasienter som opplever senskader, og blant disse er hjerte- og karsykdom den nest hyppigste årsak til død blant kreftoverlevende. Det er dokumentert kardiotoksisitet i forbindelse med farmakologisk behandling av brystkreft uten at man har en god forståelse av hvorfor noen pasienter rammes av dette. Vi vil identifisere pasienter som har høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom etter gjennomgått brystkreftbehandling slik at vi kan tilpasse behandlingen individuelt for å minimere risikoen for hjerte- og karsykdom i ettertid. I denne registerbaserte studien skal vi hente ut informasjon om norske brystkreftpasienter fra Kreftregisteret og kombinere dette med informasjon fra Norsk Pasientregister. Begge registre er nasjonale helseregistre. Vi skal følge alle nye brystkreftpasienter fra 2006 – 2020, som var over 40 år ved diagnose (ca. 55 000). Gruppen vil bli fulgt frem til død eller ut 2020 for å studere hvorvidt pasientene utvikler hjerte- og karsykdom over tid. Vi vil få informasjon om pasientenes ulike legemiddelbehandlinger, strålebehandling og eventuelle hjerte/karhendelser. Vi vil inkludere informasjon om type svulst, stadium og biomarkør uttrykk. I analysene vil vi inkludere informasjon om alder, overgangsalder, røyking, aktivitetsnivå, BMI og kjente kardiovaskulære risikofaktorer.

Prosjektleder

Marianne Klemp

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
Brystkreftbehandling og senskader
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Beløp Bevilget
2021: kr 410 000, 2022: kr 590 000
Startdato
28.02.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring