Bestemor og bestefar på nett

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Seniornett Drammen når pr i dag ut til sine medlemmer og i noen grad litt lenger. Vi vet at det er mange eldre som sliter med utenforskap i data-sammenheng i den hverdagen de lever i. Vi ønsker å nå ut for og få kontakt med disse og kanskje bidra til at de får bistand og dermed en bedre hverdag.

Målsetting:
Vi ønsker at flere eldre i Drammen skal oppleve å beherske den digitale hverdagen.

Målgruppe og deltakere:
Eldre i Drammen som sliter med den digitale hverdagen. I tillegg at flest mulig eldre som pr i dag er digitale skal fortsette å være de videre inn i alderdommen.

Metode:
Vi har allerede etablert møteplasser (før corona-tid). Vi ønsker å re-etablere og videreutvikle disse til hyggelige samlingspunkter med mer enn data. Gjerne litt enkel servering og samtale uten å miste målet av syne, det å beherske data.

Tidsplan:
Denne våren er preget av corona-tiltak så vi kan ikke møtes fysisk. Vi legger opp til å trekke eldre med på enkle digitale kurs samt å tilby data-hjelp. Dette vil vi annonsere på ulikt vis for å markere at vi er her og at vi vil hjelpe.Vi ser for oss full oppstart august/september 2021. Løpende evaluering gjennom høsten og en liten statusgjennomgang ved inngangen til desember 2021. Avslutning på prosjektet juni 2022.

Prosjektleder/forsker

Arve Conradsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Bestemor og bestefar på nett
Organisasjon
Seniornett
Beløp Bevilget
Kr 40.000
Startdato
08.02.2021