Brystkreftopererte i Finnmark

Søknadssammendrag

PROSJEKTBESKRIVELSE: Brystkreftopererte i Finnmark
HELGESAMLING I STABBURSDALEN 14. – 16. SEPTEMBER 2012

1. Bakgrunn for prosjektet
Foreningen for Brystkreftopererte (FFB), ved lokallaget i Alta i Finnmark, ønsker å arrangere en regionssamling for alle brystkreftopererte i fylket. I Finnmark er det 261 medlemmer, fordelt på 3 lokalforeninger.
Det er viktig å sette fokus på rehabiliteringstilbudet til brystkreftrammede kvinner i Finnmark.

Nærmeste Kreftforeningskontor er i Tromsø, og mange pasienter verken vet om tilbudene Kreftforeningen tilbyr (kurs/foredrag etc.) eller har mulighet til å benytte seg av disse.

Finnmark er et langstrakt fylke med store avstander, og det er ikke alltid lett å komme i kontakt med brystkreftrammede i samme situasjon. De lokale foreningene jobber med å samle medlemmene, men pga. store avstander etc., blir dette arbeidet vanskelig.

2. Prosjektets målsetting
FFB Alta ønsker å arrangere en helgesamling i Stabbursdalen 14. – 16. september 2012. Helgen skal være fylt med faglig innhold, samt et godt sosialt opplegg. Vi inviterer tre foredragsholdere fra Kreftforeningen i Tromsø, samt fysioterapeut m/spesialkompetanse innenfor lymfødem- behandling.3. Prosjektets målgruppe
Alle FFB-medlemmer i Finnmark, med et deltakerantall på 50 stk., inkludert arrangører og foredragsholdere.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Oppholdet starter fredag 14. september, og avsluttes søndag 16. september. Helga blir fylt med foredrag og sosiale aktiviteter.

5. Prosjektets betydning og verdi
Kvinner som har/har hatt brystkreft har behov for å samles. Behov for faglig påfyll og treffe likesinnede.. Brystkreftopererte i Finnmark har ikke til vanlig en felles samlingsarena. Behandling er stort sett i Tromsø, og på grunn av lange avstander i fylket er det ikke alle som har mulighet for å reise på de tradisjonelle foreningsmøtene. Med dette prosjektet ønsker FFB Alta å kunne tilby en spennende og lærerik helgesamling, for å skape felles bånd og samhørighet blant brystkreftopererte. Det har ikke før vært arrangert noe lignende, og vi føler oss derfor trygg på at dette blir et attraktivt rehabiliteringstilbud

5. Prosjektgruppe og fremdriftsplan
FFB Alta står som arrangør for helgesamlingen, med nestleder i lokallaget, Linda Arild, som prosjektleder. I tillegg vil leder i FFB Alta, Ingrid Lundmark, kasserer May Anne Røkenes, samt styremedlem Laila Olaussen bidra i prosjektarbeidet. Eva Michelsen Ekroll, fra sekretariatet, vil bistå prosjektet fra FFB sentralt.

Første fase, januar-mars 2012:
Endelig bekreftet opphold og foredragsholdere.

Andre fase, april-juni 2012:
Samlingen skal annonseres via e-post, nettsider, post og medlemsblad.

Annonsere samlingen i medlemsbladet Athene (opplag: 13 500)
På FFBs hjemmesider, under FFB Finnmark
Sende e-post/post til alle medlemmer i Finnmark
Annonsering i Altaposten, Finnmark Dagblad, Finnmarken og Sørvaranger avis. Påmeldingsfrist er satt til: 20. juni 2012.

Tredje fase, juli-september 2012:
Sende ut svarbrev med detaljert program. Begynne den praktiske organiseringen. Prosjektleder Linda Arild vil ta seg av kontakten med foredragsholdere og kurssted.6.Forventet resultat og overføringsverdi
Vi i FFB Alta ønsker å måle effekten av helgesamlingen, og vil i løpet av oppholdet be alle deltakerne fylle ut et spørreskjema hvor man evaluerer opplegget. På denne måten kan vi måle effekten av prosjektet. FFB Alta ønsker at en sluttrapport og resultater fra evalueringen fra deltakerne, skal gi oss verdifulle opplysninger om rehabiliteringsbehovet og pasientgruppen opplevelse av et slikt tilbud. I tillegg ønsker man med dette prosjektet å være initiativtaker og et eksempel for etterfølgelse for rehabiliteringstilbudene i Finnmark. Dette er resultatet vi ønsker å videreformidle til alle medlemmer i Finnmark, FFB sentralt, men også Finnmark fylkeskommune som et ledd i deres kartlegging av rehabiliteringsbehov og tilbud.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0374.pdf

Sluttrapportsammendrag

Brystkreftforeningen Alta og omegn fikk tildelt 123 000 til å arrangere en regionsamling for brystkreftrammede i fylket. En tilsvarende samling har aldri vært arrangert tidligere i Finnmark. I Finnmark er det 261 medlemmer, fordelt på 3 lokalforeninger. Det er på mange måter veldig viktig å sette fokus på felleskap og rehabiliteringstilbudet til brystkreftrammede kvinner i Finnmark. Finnmark er et langstrakt fylke med store avstander, og det er ikke alltid lett å komme i kontakt med brystkreftrammede i samme situasjon. De lokale foreningene i Brystkreftforeningen jobber med å samle medlemmene, men pga. store avstander etc., blir dette arbeidet vanskelig. I tillegg er nærmeste kontor til Kreftforeningen i nabofylket Troms, Tromsø, og mange pasienter verken vet om tilbudene Kreftforeningen tilbyr (kurs/foredrag etc.) eller har mulighet til å benytte seg av disse.
Brystkreftforeningen Alta og omegn arrangerte derfor en helgesamling i Stabbursdalen 14. – 16. september 2012. Vi var 30 deltakere, inklusiv foredragsholdere og representanter fra Brystkreftforeningen sentralt. Helgen ble fylt med faglig innhold og sosial hygge, for å skape samarbeid og kjennskap på tvers av bosted.Vi hadde to interessante foredrag fra Kreftforeningen i Tromsø, samt et foredrag fra fysioterapeut m/spesialkompetanse innenfor lymfødembehandling. Vi hadde også invitert en representant fra Amoena (forhandler av proteser og protesetilpasset klær) som i tillegg til sin flotte salgsutstilling, holdt et informativt foredrag. Tre representanter fra Brystkreftforeningen sentralt, var også invitert (daglig leder, prosjektkoordinator og representant fra hovedstyret). Å ha så sentrale representanter fra Brystkreftforeningen med oss, betydde mye for deltakerne. De ble kjent med foreningen på en ny og uformell måte. Vi har fått en fin og reell evaluering av helgeoppholdet. Hver deltaker fylte ut et fyldig evalueringsskjema hvor det punktvis ble «kastet terning» over prosjekt og innhold. Vi i Brystkreftforeningen Alta og omegn må bare slå oss på brystet; dette har vi klart bra! Forhåpentligvis kan vi om noen år, arrangere noe tilsvarende i Finnmark. Behovet for slike samlinger er absolutt til stede i Finnmark! Vi ser verdien i å utveksle erfaringer, kunnskap og håp for en gruppe brystkreftrammede som er langt fra behandlingssted, forening og andre kreftrammede.

Prosjektleder/forsker

Linda Arild

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Brystkreftopererte i Finnmark
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Beløp Bevilget
2012: kr 123 000
Startdato
14.09.2012
Sluttdato
16.09.2012
Status
Avsluttet