CD-rom info om ung og muskelsyk

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Våren 2003 søkte Foreningen for Muskelsykes Ungdom om midler til å gjennomføre prosjektet ”Ung og Muskelsyk”

Våren 2003 søkte Foreningen for Muskelsykes Ungdom om midler til å gjennomføre prosjektet ”Ung og Muskelsyk”. Det var ønske om å lage en informasjons cd-rom om det å være muskelsyk, som skulle brukes i FFMUs informasjonsarbeid om muskelsykdommer. Bakgrunnen for dette var at FFMUs medlemmer ofte ble spurt om å holde foredrag om det å være muskelsyk, og materiellet FFMU hadde til rådighet var foreldet og dårlig.

 

Derfor var målet å lage en cd-rom som skulle vise hvordan det er å være ung å leve med en muskelsykdom. Det er viktig å vise at selv om en har en kronisk sykdom så er det mulig å leve et normalt liv.

 

Det ble opprettet ei prosjektgruppe som bestod av styret i FFMU. Det første halvåret bestod av planlegging, arbeidsfordeling og utarbeidelse av manus. Senere på året begynte vi å produsere innholdet på cd-rom-en. Da cd-rom-en var ferdig inviterte FFMU til kurs for sine medlemmer, dette skjedde i år to av prosjektet. Hensikten med kurset var å ha opplæring i å bruke cd-rom-en, og samtidig utarbeide et infohefte om prosjektet som skulle legges ut på intemettsidene til FFMU.

 

Kurset var meget vellykket, FFMU har aldri hatt så mange påmeldte til et av sine kurs før. Det var bare positive tilbakemeldinger etter kurset. Målet med dette prosjektet var å engasjere medlemmene, og det målet ble oppnådd. FFMU ser også veldig positivt på at det kom forespørsler fra helsearbeidere og helseinstitusjoner om å bruke cd-rom-en allerede før den var ferdigprodusert. Selv om prosjektperioden er over er det ikke satt en sluttstrek for prosjektet fra FFMU sin side. Vi vil ved hjelp av våre medlemmer bruke cd-rom-en i vårt informasjonsarbeide i mange år fremover.

Prosjektleder/forsker

Guro Skjetne

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
CD-rom info om ung og muskelsyk
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2004: kr 91 000, 2005: kr 130 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet