Datakafe

Søknadssammendrag

Det er behov for et lavterskel tilbød, der alle som strever med å bruke digitale verktøy kan komme og få adekvat hjelp. Flere pensjonister har problemer med digitalisering. Dette kan være kontakt med banken, NAV, skatteetaten, Helsenorge.no, pasientreiser, Altinn, etc. Ellers kan pensjonister ha problemer med mobiltelfon, nettbrett eller Pc.

Hver torsdag kl 11.00 til kl 14.00, er det Datakafe på Tokke Frivilligsentral. Her prøver vi som er veiledere å hjelpe folk i seniorgruppa med digitale utfordringer. Der vi ikke klarer å hjelpe, vil vi kunne gi informasjon om hvor hjelpen er å finne ( Bibliotek , Seniornett Norge , Kommune, statlig instans etc).

Dette er først og fremst en sosiale møteplass. Vi serverer kaffe, te og kjeks .Tilbudet er gratis for alle deltagere. Vi har quiz og sang imellom.

Dette tilbud er i første hand for alle seniorer i Tokke og Vest Telemark, men også andre i lokalsamfunnet som har behov for digital opplæring, støtte og sosial kontakt i trygge rammer.

Tokke Seniornett venter at Senior Datakafe sine deltagere får økt digital kompetanse som de har nytte av i hverdagen. Vi vil legge vekt på digitale verktøy som letter kontakten med venner og familie, som de nå ikke kan treffe i like stor grad som tidligere på grunn av korona-restriksjoner. Dette inkluderer bruk av e-post og sosiale medier som Facebook, videokontakt via telefon, PC eller nettbrett. At vi samtidig tilbyr en trygg møteplass for sosial kontakt har stor betydning.

Tokke seniornett forventer at prosjektet videreføres, også etter 31-12-2021, i samarbeid med Tokke Bibliotek, Tokke Frivilligsentral, Dalen Pensjonistlag og Tokke Kommune.

Prosjektleder/forsker

Jacques Boooij

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Datakafe
Organisasjon
Seniornett
Beløp Bevilget
Kr 35.000
Startdato
04.12.2020