– Det er viktig at vi øker seniorenes kompetanse digitalt

Kirkens SOS styrker senior-frivilliges digitale kompetanse.

Digital kompetanse har vært avgjørende for å sikre deltakelse fra frivillige seniorer i Kirkens SOS.

– I prosjektet legger vi til rette for at senior frivillige kan opprettholde sitt medmenneskelige engasjement på tross av pandemiens restriksjoner, forteller prosjektleder Bodil Slørdal.

Gjennom et målrettet arbeid mot frivillige seniorer, åpnes nye muligheter for å delta digitalt. Grunnet smittevernrestriksjoner foregår mye av det viktige frivillige arbeidet digitalt.

Vil forhindre et grått skille

– Det er viktig at vi øker seniorenes kompetanse digitalt, for å sikre deres deltakelse og forhindre at de falle bakpå og utenfor, sier Slørdal, og legger til:

– Støtten fra Stiftelsen Dam er viktig for å gjennomføre et kompetanseløft for å ta vare på de frivillige, samt å stimulere flere seniorer til et meningsfullt frivillig engasjement.

Kirkens SOS trenger frivillige med livserfaring mer enn noen gang. Både pågangen til krisetjenesten og alvorligheten i samtalene har økt som følge av den pågående pandemien. For å kunne besvare flest mulig henvendelser til vår krisetjeneste på nett og telefon er det derfor viktig å mobilisere så mange frivillige som mulig.

Grundig opplæring

Senior frivillige har gjennomgått grundig opplæring i samtalemetodikk og selvmord. Det er viktig for oss å beholde hver enkelt frivillige medarbeider og at vi lykkes med å rekruttere flere.

– Tilbakemeldingene gjennom oppstarten av prosjektet har vært positive, og mange ønsker å bidra. Samlet sett gjennom prosjektet vil vi kunne fremme livskvalitet for senior frivillige, samtidig som vi styrker tilgjengeligheten for innringere og innskrivere som kontakter våre krisetjenester, forteller Slørdal.

NESTEN200.000telefonsamtaler besvarte kirkens sos i 2020
prosjektet er innvilget700.000kroner
prosjektet bidrar til at55seniorer kommer tilbake på vakt

Søknadssammendrag

Digital deltakingskompetanse for senior frivillige er et tiltak for å fremme levekår ved styrket tilgjengelighet i krisetjenesten og økt andel senior frivillige med digital deltakingskompetanse i landets største døgnåpne krisetjeneste.

Kirkens SOS er en døgnåpen, anonym og selvmordsforebyggende krisetjeneste på telefon og internett bemannet av skolerte frivillige medarbeidere (likepersoner). En digital beredskapsmodell med kvalitetssikrede hjemmekontor har sikret fortsatt tilgang til våre tjenester etter mars. Flere av våre eldste frivillige har likevel vært forhindret fra å delta i digitale løsninger som den nye driftsmodellen forutsetter. Kirkens SOS ønsker derfor å mobilisere til økt digital deltakingskompetanse hos senior frivillige ved å tilby tettere oppfølging og tilrettelegging. Samtidig ønsker vi å synliggjøre muligheten for et frivillig bidrag for enda flere seniorer i en periode hvor denne gruppe er rammet av restriksjoner som kan begrense livskvalitet.

Pilotprosjektet er knyttet til våre senter i Trøndelag og Møre og Romsdal med målsetning om å høste erfaringer som kommer hele organisasjonen til gode. Det vil også kunne være mulig å overføre kunnskap til andre frivillige organisasjoner. Vår tidsplan tilsier at vi starter høsten 2020 med å kontakte eksisterende frivillige, kartlegge behov for tilrettelegging og planlegge rekrutteringsmateriell for målgruppen. Våren 2021 vil vi gjennomføre undervisning, utvikle relevant materiell og rekruttere nye frivillige. Høsten 2021 vil vi gjennomføre undervisning, evaluere og videreformidle våre erfaringer.

Vi har som mål å mobilisere 30 frivillige seniorer tilbake til aktivt frivillig engasjement i perioden høst 2020 og vår 2021 ved tilpasset opplæring og veiledning i digitale verktøy for frivillige i alderen fra 65. Videre vil vi rekruttere seniorer og nylige pensjonister til et nytt frivillig engasjement med målsetning om å rekruttere 25 nye frivillige over 65 år i 2021.Dette samlede verdibidraget vil kunne fremme livskvalitet for senior frivillige og styrke tilgjengeligheten for innringere og innskrivere som kontakter våre krisetjenester.

Prosjektleder

Bodil Slørdal

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital deltagingskompetanse
Organisasjon
Kirkens SOS
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
13.10.2020