Digital helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase

Søknadssammendrag

For noen mennesker finnes det ingen vei ut av isolasjonen.

For individer i en palliativ livsfase, altså pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og kort forventet levetid, vil det ikke nødvendigvis være noen vei ut av korona pandemien. Kreftomsorg Rogaland erfarer at kreftpasienter i palliativ fase, og deres pårørende, rammes hardt av konsekvensene ved Covid -19, som smittefare, isolasjon, ensomhet, utrygghet, eksistensielle anliggende, og bekymring for seg selv og sine kjære.

«Ut av isolasjonen» har vært et aktuelt begrep før vi fikk en ny smitte bølge. Nå oppfordres befolkningen til å ha færrest mulig nærkontakter og redusere mobilitet. Dette treffer oss alle, men særlig for individer i høyrisiko. Uhelbredelig (palliativ) kreftsykdom eller kort forventet levetid skaper en byrde det er vanskelig å beskrive. Frykt og angst for smitte, men også engstelse knyttet til eget liv. Pårørende opplever frykten for at de selv skal være smittekilden, og de er redd for å være den direkte årsaken til fremskyndet død. Familiene har levd med belastninger i lang tid allerede; total isolasjon blir konsekvensen av frykt for smitte.

Kreftomsorg Rogaland ser derfor et behov for å videreføre prosjektet «digital psykososial helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase», da dette er et prosjekt som forblir like aktuelt framover, og fordi Kreftomsorg Rogaland vil kunne avlaste et offentlig helsevesen som er presset allerede.

Prosjektleder/forsker

Ann Helen Gundersen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase
Organisasjon
Kreftomsorg Rogaland
Beløp Bevilget
Kr 455.400
Startdato
08.12.2020