Kommunikasjonsverktøy: Samtalekort for Barn og Unge

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Hvert år får mer enn 33.000 nordmenn en kreftdiagnose, over 3500 barn under 18 år opplever at en forelder får kreft, og mer enn 700 barn mister en forelder i kreft hvert år. Disse tallene synliggjør at et betydelig antall barn og unge rammes av en alvorlig situasjon som får konsekvenser for hele familien. Nyere forskning tyder på at barn og unge i disse familiene ofte sliter betydelig mer både fysisk, psykisk og sosialt enn det vi tidligere har trodd. Hvordan barn og unge mestrer sin situasjon henger imidlertid nøye sammen med foreldrenes mestring, foreldrekapasitet og hvordan hverdagslivet i familien fungerer, men er også avhengig av hvordan foreldre og helsepersonell informerer og kommuniserer om sykdommen og familiens situasjon. Det er viktig at det utvikles verktøy som kan hjelpe disse barna og unge med kommunikasjonen rundt sin egen og foreldrenes situasjon for å forebygge psykososiale senfølger og fremme helse og livskvalitet. I dette prosjektet er målet å produsere et diagnosenøytralt kommunikasjonsverktøy, som inneholder samtalekort med tegninger, bilder og enkeltord, som kan gjenspeile erfaringer fra barn og unge i en krevende livssituasjon. Tegner Hanne Sigbjørnsen, kjent som Tegnehanne, bidrar med tegninger til prosjektet. Hun er forfatter, tegneserieskaper, illustratør og blogger. Noah Gylver bidrar med bilder til prosjektet. Han er en etablert fotograf og har et brukerperspektiv gjennom egen erfaring. Kreftomsorg Rogaland er opptatt av å sikre brukermedvirkning i alle ledd i prosjektet. Interne barne og ungdomsgrupper i Kreftomsorg Rogaland bidrar med enkeltord og ideer til situasjonsbilder i prosjektet. Vi vil opprette referansegrupper med eksterne fagpersoner som arbeider med barn og unge i sorg og krise, og disse vil ha et tverrfaglig blikk på utarbeidelse av dette verktøyet. På den måten vil vi sikre en bred kompetanse og erfaringsgrunnlag som til sammen kan medføre at de viktigste elementene og spørsmålene som unge sliter med kan inkluderes. Dette kommunikasjonsverktøyet kan hjelpe enda flere fagpersoner til å ta de vanskelige og viktige samtalene med barn og unge, og med dette ivareta den lovpålagte plikten til å bidra til at barn og unge får informasjon og nødvendig oppfølging når foreldre og søsken er alvorlig syke eller dør. For barn og unge er tidlig tap av nære relasjoner assosiert med økte helseproblemer gjennom livet. Barn sørger ofte ulikt foreldre, og viser følelsen av sorg og savn som blant annet sinne. Tidlig kriseintervensjon i familier vil kunne redusere aktivering, dempe uro og skape strukturer. Hensikten med dette kommunikasjonsverktøyet er derfor å: – Forebygge psykiske plager og problemer på kort og lang sikt for barn/ungdom – Gi barn/ungdom tro på seg selv og sine omgivelser – Opprettholde tilknytning til den syke – Opprettholde hverdagen/skolegang

Prosjektleder

Målfrid Eide

Detaljer
Program
Utvikling (2023)
Prosjektnavn
Kommunikasjonsverktøy: Samtalekort for Barn og Unge
Organisasjon
Kreftomsorg Rogaland
Beløp Bevilget
2023: kr 264 000, 2024: kr 920 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring