Homogene smågrupper for kreftrammede

Søknadssammendrag

Kreftomsorg Rogaland har gjennom hele pandemien vært opptatt av å møte målgruppen for å tilpasse tjenestetilbudet til den enkelte. Vi møter daglig kreftsyke, pårørende og etterlatte i alderen 0-100 år. Tilgjengelighet for brukergruppen har vært viktig og blitt tilpasset underveis iht i de nasjonale retningslinjene. Pandemien har vist seg å være uforutsigbar og hverdagen preges fortsatt. Samfunnet står overfor en ny og krevende situasjon, der belastningen på helse og omsorgstjenestene har vært stor over lang tid.

Vårt tjenestetilbud knyttet til det å skape sosiale fellesskap og møteplasser, har vist seg å være krevende. Erfaringer viser at gjennomføringen av større gruppesamlinger har vært uforutsigbart og dermed sårbart iht nasjonale restriksjoner. Forutsigbarhet er sentralt for en å oppnå for en god gruppeprosess, der det handler om trygghet og tillit.

Målet med prosjektet er å kunne etablere mindre grupper av personer som står i samme situasjon. Gruppen skal bestå av 3 – 5 personer og ledes av en terapeut fra egen organisasjon.
Sammensetningen av gruppene kan for eksempel være ungdom/unge voksne mellom 20-25 år som har nylig mistet en av foreldrene, pårørende til partner som er i palliativ fase, kreftoverlevere eller kreftpasienter i palliativ fase.

Vi starter 3 grupper til våren og 3 grupper til høsten, der det blir gjennomført totalt 5 samlinger hver 2. uke pr. gruppe.

Under ledelse av en erfaren terapeut vil en ha gode forutsetninger for å etablere en konstruktiv prosess i gruppen. Homogene smågrupper kan være med på å legge til rette for normalisering og mestring, samt bygge nye relasjoner som vil styrke deres nettverk. Dette er helsefremmende slik vi ser det.

Prosjektleder

Ann Helen Gundersen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Homogene smågrupper for kreftrammede
Organisasjon
Kreftomsorg Rogaland
Beløp Bevilget
Kr 144.500
Startdato
03.03.2022