Digital helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase

Søknadssammendrag

Kreftomsorg Rogaland har i over 14 år gitt støtte og veiledning til enkeltpersoner og/eller familier som er eller har vært rammet av kreft. Organisasjonen består av ulike fagpersoner som har lang yrkesutdanning og arbeidserfaring til å møte mennesker i krise. Vi tilbyr våre tjenester i hele Rogaland uten henvisning eller kostnad.

Vi har som mål med dette prosjektet å gi digital psykososial helsehjelp til kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase. Dette gjennom telefonkontakt og videokonsultasjon, da målgruppen er en risikogruppe ifm Covid-19. Om helsemyndighetene tillater det, vil vi også åpne for samtaler i samme rom, i de gitte rammer som situasjonen og myndighetene tilsier.

Målgruppen er kreftrammede barn, unge og voksne som er i palliativ sykdomsfase og deres nærmeste, inkludert barn og unge som pårørende. En indirekte målgruppe vil være å veilede barnehager, skoler, arbeidssted knyttet til samarbeid og koordinering av helsetjenester i den palliative fasen. Vi forventer 500 samtaler i prosjektperioden.

Oppstart av prosjektet er satt til medio april 2020 og avsluttes med en rapport medio desember 2020. Rogaland, samt kommuner tilknyttet helse Fonna er satt som ramme for prosjektet. Henvendelser tas i mot per telefon, mail eller SMS og videreført til en fagperson, alt etter behovene som fremgår i kartleggingen. Alle konsultasjonene vil være gjennomført i tråd med helsepersonelloven og GDPR. Registrering vil bli foretatt i systemet ABMS og all dokumentasjon i systemet Pasientsky.

Vi forventer etter at prosjektet ferdigstilles, å ha avlastet det allerede belastede helsevesenet ved å gi mennesker i krevende livssituasjoner støtte, veiledning og helsehjelp. Dette mener vi er både helsefremmende og helseforebyggende. Å trygge et barn som er redd, gi faglig veiledning til en kreftpasient som er forvirret, eller å gi verktøy til et foreldrepar som ønsker metoder til endring, øker livskvalitet og forbedrer levekår.

Prosjektleder/forsker

Elise Auberg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase
Organisasjon
Kreftomsorg Rogaland
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020