Digital kols skole

Søknadssammendrag

Kols er en lungesykdom som preges av tung pust, slimproduksjon og hoste. Under pandemien har mange kolspasienter følt seg stigmatisert ettersom symptomene ved kols er til forveksling like koronasymptomer. Kolspasienter har vært i risikogruppen for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19. Mange kolspasienter har unnlatt å oppsøke helsetjenesten fordi man ved luftveissymptomer ble bedt om å holde seg hjemme. Mange har derfor måtte mestre sin kols på egenhånd hjemme. Behovet for opplæring i å leve med kols er blitt forsterket gjennom pandemien. LHL vil derfor lage et digitalt opplæringsprogram for de som er berørt av kols.

Programmet skal være gratis og lett tilgjengelig for alle uansett fysiske forutsetninger og bosted.

Målet er å utvikle en digital kolsskole for pasienter med kols og deres pårørende som skal bestå av fire filmmoduler à 20-30 minutt:

  1. Hva er kols?
  2. Behandling
  3. Livsstil, fysisk aktivitet, pasientrettigheter
  4. Kols og psykisk helse, presentasjon av LHLs tilbud.

Innholdet skal være en blanding av fag og erfaringsbasert stoff. En spesialfysioterapeut innen lungerehabilitering vil stå for utarbeidelse av faglig innhold. Øvrige bidragsytere vil være brukere, lungelege, sykepleier og en med ernæringskompetanse. Modulene vil ha en logisk oppbygging med folkelig språk. Brukere skal lett kunne bevege seg inne i «skolen» og velge ønsket modul og underkapitler. Filmopptak skal gjøres flere steder i landet og med deltagere med ulike dialekter. Filminnslagene skal også kunne brukes enkeltvis (web/kurs/foredrag m.m.).

Prosjektstart mars 2022: Utvikle innhold og rekruttere deltagere til filminnslagene. Film- og studioopptak i perioden mai-oktober 2022. Tiltaket markedsføres høsten 2022 og er klart til bruk i november 2022. Det gjennomføres live webinar januar 2023 for de som så langt har gjennomgått den digitale kolsskolen.

Vi forventer at tilbudet vil nå mange og at innholdet i den digitale kolsskolen vil være en verktøykasse for bedre forståelse og mestring for kolspasienten; at det er mulig å leve et godt liv med kolsdiagnose.

Prosjektleder

Helle Grøttum

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital kols skole
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 975.000
Startdato
03.03.2022