Erfaring- og mestringssamling for unge slagrammede og deres pårørende

Søknadssammendrag

Etter to år med koronapandemi har mange unge slagrammede og deres pårørende kontaktet LHL Hjerneslag og uttrykt stort behov for å møtes. Dette er i tråd med funnene i Norsk koronamonitor fra Opinion: Hver tredje nordmann er ensom. Noen grupper, slik som unge slagrammede og pårørende i alderen 18-55 år+, har ikke behov bare for å møtes for å ha sosial kontakt, men også for å dele erfaringer med andre i samme situasjon, få mestringstips og kunnskap som kan bidra til en enklere hverdag.

LHL Hjerneslag vil før sommeren invitere til en todagers samling på Gardermoen 24.-25. september-2022. Programmet utformes av fagpersoner og brukere i fellesskap og vil være en kombinasjon av plenumsforedrag og samtaler, erfaringsutveksling og sosiale aktiviteter. Hovedtemaer vil være kognitive utfordringer og fysisk aktivitet med foredrag av fagpersoner, samt foredrag av brukerrepresentanter og likepersoner som deler sine mestringstips.

Rød tråd gjennom hele samlingen vil være likepersonsamtaler og erfaringsutveksling.

Målsetting:

  1. Samle inntil 75 unge slagrammede og pårørende fra hele landet.
  2. Få deltakerne interessert i å engasjere seg videre i LHL Hjerneslag Ung sine nettverksgrupper for derigjennom å skape flere og nye regionale og lokale aktiviteter etter samlingen.
  3. Få deltakerne til å fortsette med fysisk aktivitet etter samlingen, f.eks. bruke «Hjertekampen»-appen eller delta i lokal LHL-treningsgruppe.

Prosjektet vil gi opptil 75 unge slagrammede og pårørende mulighet til å møtes. Tidligere erfaringer viser at slike møteplasser bidrar til at det skapes nettverk som fungerer også etter at samlingene er over. Samlingen kan bidra til økt aktivitet i eksisterende regionale og lokale nettverksgrupper i interessegruppa LHL Hjerneslag Ung, og etablering av nye grupper der hvor det i dag ikke er slike. Samlingen vil bidra til å styrke det frivillige engasjementet som LHL Hjerneslag og interessegruppen LHL Hjerneslag Ung er avhengig av, bl.a. når det gjelder brukermedvirkning og likepersonsaktiviteter og -tjenester.

Prosjektleder

Tommy Skar

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Erfaring- og mestringssamling for unge slagrammede og deres pårørende
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 295.000
Startdato
22.03.2022