Eldre hjerte- og lungesyke på inspirasjonstur sørover med LHL Finnsnes

Søknadssammendrag

LHL Finnsnes og omegn skal arrangere en femdagers busstur til Brønnøysund for sårbare eldre (65+) fra lokallaget 20–24 juni 2022. Dette er eldre med hjerte- og lungesykdom, slagrammede, og pårørende til disse. Fordi medlemmene har vært redd for alvorlig sykdomsforløp om de skulle bli koronasmittet har mange vært forsiktig med sosial kontakt og har nærmest vært isolert de siste to årene. Sosiale og vanlige møteplasser har vært nedstengt, så også aktivitetstilbudet til lokallaget vårt, og mange har kjent seg ensomme. Dette har vært psykisk belastende.

Styret mente derfor at det ville være av stor betydning, både helsemessig og sosialt, at våre eldre fikk mulighet til å delta på en gruppetur, og fremmet forslag om en inspirasjonstur sørover på årsmøtet 7. mars. Årsmøtet gikk inn for forslaget og interessen for å delta er stor.

Målet med turen er å gi deltakerne påfyll av gode og fine opplevelser og styrke samholdet blant deltakerne. De eldre skal få oppleve nye steder, besøke kjente turistmål og være med på ulike aktiviteter underveis. Vi skal bl.a. besøke tidligere Vensmoen tuberkulosesanatorium på Rognan, Torghatten og LHLs lokallag i Brønnøysund. I Brønnøysund skal vi delta på ulike aktiviteter, bl.a. trim- og turaktivitet i lokallagets nærområde. Vi har innhentet og bekreftet tilbud fra turoperatør på bussreisen, servering og overnattinger. Det vil gå ut detaljert informasjon til forhåndspåmeldte deltakere, og ved eventuelle avbud kontaktes personer på venteliste.

Forventede resultater: Deltakerne får være sammen med likesinnede og de får treffe nye mennesker. De får naturopplevelser fra reisen og de får besøke nye steder. De får anledning til å trimme og gå tur, og de får kontakt med og utveksle erfaringer med frivillige og eldre fra et annet lokallag. Her kan vi inspirere og lære av hverandre. Til sammen vil disse opplevelsene, aktiviteten og menneskemøtene ha en positiv helseeffekt, ikke minst psykisk.

Prosjektleder

Terje Konradsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Eldre hjerte- og lungesyke på inspirasjonstur sørover med LHL Finnsnes
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 172.000
Startdato
08.04.2022