Digitale foredrag for de som lever med uhelbredelig brystkreft

Søknadssammendrag

Brystkreftforeningen ønsker å gi et tilbud til medlemmer og andre som har uhelbredelig brystkreft. Dette er en gruppe som til dels lever et isolert liv under korona-pandemien og som har et stort informasjonsbehov: Hvilke muligheter finnes for meg? Er det nye studier jeg kan delta i? Hva med utlandet? Får jeg god nok smertelindring? Hvordan har barna mine det, hva kan jeg gjøre for lette situasjonen deres? Hvilke verktøy har jeg for å opprettholde god psykisk helse?

Vi vil lage en digital foredragsrekke der temaene for foredragene er valgt ut fra vår erfaring med hva denne målgruppen er opptatt av: medisinskfaglig kunnskapsformidling, barn og ungdommer som pårørende, livsmestring og påfyll av eksistensiell art.

Foredragsholderne er valgt med utgangspunkt i Brystkreftforeningens solide nettverk av fagfolk og er alle spesialister på sine felt (brystonkologer, forskere, psykologer, veiledere innen kreftomsorg).

Foredragene vil bli filmet enkeltvis i studio eller over nett og så satt sammen til en film som skal legges ut på Brystkreftforeningens hjemmeside og på sosiale medier, inkl. den lukkede Facebook-gruppen “For oss med metastatisk brystkreft” som vi har tett kontakt med. Filmen vil bli publisert i sin helhet i april og som enkeltfilmer med utfyllende informasjon/personlige historier i månedene frem mot sommeren. HT Brand Studio står for selve filmproduksjonen.

Erfaringsmessig får vi mange spørsmål og tilbakemeldinger når vi publiserer stoff som omhandler uhelbredelig brystkreft. Vi vil forsterke vår tilstedeværelse på sosiale medier og moderere kommentarer både når det gjelder å ivareta personvern og etiske retningslinjer og for å svare på spørsmål. Også henvendelser direkte til sekretariatet vil bli fulgt opp av vår fagleder.

Målet er at at personer i målgruppen skal få oppdatert kunnskap, føle at de blir sett i en vanskelig tid og få den oppfølging de trenger i etterkant – og at andre seere får nyttig kunnskap om uhelbredelig brystkreft.

Prosjektleder

Kari Bøyum

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitale foredrag for de som lever med uhelbredelig brystkreft
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 260.000
Startdato
12.02.2021