– Viktig å forstå at man ikke er alene

Hjelpekildens digitale hjelpetilbud skal hindre alvorlige psykiske utfordringer hos mennesker i religiøse bruddprosesser.

Gjennom digitale gruppemøter skal Hjelpekilden fortsette likepersonsarbeidet for mennesker som står i en sårbar og krevende situasjon. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– Mennesker som bryter med strenge religiøse miljøer har et stort behov for å snakke med andre som har gått gjennom det samme, og derfor har samtalegrupper vært et viktig tilbud fra Hjelpekilden i mange år. Med Korona-situasjonen ble det bråstopp på tilbudet, samtidig som det stadig er stor etterspørsel etter tilbudet, sier Hilde Langvann, prosjektleder og daglig leder for Hjelpekilden.

HIlde Langvann Foto: Hjelpekilden

Prosjektet Digitale samtalegrupper har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Langvann forteller at prosjektet er inspirert av en idé fra Angstringen.

– Frivilligheten har vært flinke til å finne nye muligheter under denne nye situasjonen, og Angstringen prøvde raskt ut digitale samtalegrupper for sine grupper. Dette førte til en digital workshop for andre frivillige organisasjoner i regi av Angstringen, SoCentral og Velferdsetaten i Oslo kommune i juni, og vi meldte oss på. Lærdommen fra denne workshopen skapte ideen til vårt prosjekt.

Avgjørende å møte likepersoner

Hjelpekilden er en organisasjon som støtter mennesker som står i religiøse bruddprosesser. En undersøkelse Hjelpekilden har gjort viser at hele 70 prosent av alle religiøse utbrytere sliter med selvmordstanker. Mange tyr til skadelige mestringsstrategier. For Hjelpekilden har det derfor vært avgjørende å finne en metode for å opprettholde likepersonsarbeidet under pandemien.

– Det er viktig for oss å gjennomføre dette prosjektet for at vårt likepersonsarbeid ikke skal stoppe opp, for at mennesker i religiøse bruddprosesser ikke skal være alene i det de går gjennom, men skal kunne bli kjent med andre og få snakket om vanskelige tema sammen med personer som forstår og går gjennom det samme, sier Langvann.

Hun forteller at det har vært stor interesse for prosjektet internt, og at de jobber med å rekruttere så kalte igangstartere. Disse blir kurset gjennom en digital workshop, før man setter i gang de digitale samtalegruppene.

Viktig supplement

Langvann tror den digitale kompetansen de opparbeider seg gjennom prosjektet vil bli nyttig også framover.

– Digitale samtalegrupper skaper nye muligheter, som kan inkludere mennesker med ulike funksjonshemminger eller sosial angst, og mennesker som bor geografisk for langt unna de fysiske samtalegruppene. Digitale samtalegrupper kan kombineres med fysiske grupper, som for eksempel tilbys under høytidene, der vi vet mange sliter ekstra med ensomhet, sier hun.


Søknadssammendrag

Å bryte med et lukket trossamfunn setter mennesker i en livskrise lik andre alvorlige kriser mennesker kan gå gjennom. I henhold til kriseteori så er det viktig å komme seg gjennom ulike faser for å til slutt komme til fasen der du kan leve videre uten at de negative erfaringer påvirker livet ditt. Det viktigste for å komme igjennom den sentrale bearbeidingsfasen er å snakke om det man har opplevd og det man går gjennom. Samtalegrupper er et godt og viktig tiltak for at mennesker skal komme gjennom en krise som bruddet med trossamfunnet representerer.

Dette prosjektet vil ivareta mennesker i en sårbar fase etter å ha gjennomgått en religiøs bruddprosess, og som kjenner på økt tvil, redsel for dommedag og et økt press fra troende familie parallelt med en pandemi som har forsterket isolasjonsfølelsen. Samtaler med andre i samme situasjon vil muliggjøre drøfting av de utfordringene de står i med familie, tvil og angst som følger pandemien, i tillegg til å motvirke følelsen av å være alene. Gjennom våre grupper vil de kunne etablere nye og viktige nettverk. Hjelpekilden vil gjennom prosjektet samtidig kunne høste ny kunnskap om digitale muligheter for fremtiden

Prosjektet skal rekruttere i alt 30 gruppeledere, som vil bli gitt opplæring gjennom tre digitale workshoper fordelt utover prosjektperioden, som starter september 2020 og forventes avsluttet desember 2021. Workshopene skal gi opplæring i det tekniske rundt drift av digitale grupper, skape retningslinjer i fellesskap for digitale samtalegrupper, samt drøfte viktige tema som: Hvordan sikre at alle blir hørt, hvordan opparbeide trygghet i gruppen, hvordan bistå de som ikke er trygge på teknologi. Det etableres 5 samtalegrupper etter hver workshop, og hver gruppe skal gå over 4 måneder. Avhengig av om samme deltagere vil delta i flere runder, vil vi kunne ha 60-150 deltager i løpet av prosjektet.

Prosjektleder

Hilde Langvann

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitale samtalegrupper
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
Kr 280.000
Startdato
18.08.2020