Dokumentarfilm: Bryllup eller begravelse – Min siste dans med kreft

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Bryllup eller Begravelse – Min Siste Dans med Kreft er en dokumentarfilm som følger 33 år gamle regissør Alexander Gudmestad gjennom det som blir hans siste behandling for kreften Non-Hodgkins lymfom. Kreft har blitt mer vanlig blant unge mennesker og mellom 25 til 30% får kreft i løpet av livet. Folk flest tenker kreft er livsfarlig og har et rart skille mellom enten er du frisk eller syk. De har liten forståelse for hva disse tøffe behandlingene gjør med unge menneskers liv. Etter tre år med behandling og tilbakefall skal Alexander gjennom en stamcelletransplantasjon sommeren 2023. Behandlingen er risikofylt med flere mulige bivirkninger. Frem til nå har Alexander og hans kone Lotte gjort alt for å unngå en transplantasjon. Filmen skal være en ressurs for andre unge voksne som opplever det å bli syk og det å være nærmeste pårørende til en syk, en ressurs Alexander og Lotte selv ønsket var tilgjengelig da de fikk diagnosen. Den skal vise hvilken virkning terapi, meditasjon, yoga, journalskriving, trening og generell sysselsetting gir alvorlig syke mennesker. Filmen skal gi en bredere kunnskap om kreft, samt at de betrygges i hvordan de kan takle behandlingen. Den vil også fortelle om de påkjenningene og tankene de pårørende har, og gi verdifull innsikt i hvordan støtte dem.

Aktivitet/tiltak/metode

Dokumentaren følger Alexander og Lotte i tiden før, gjennom og etter transplantasjonen, og skal gi et innblikk i hvordan det er å gå fra å være unge voksne med ambisjoner og fremtidshåp til å leve et liv diktert av lengre tids sykdom, om hvordan det er for et ungt par å bruke de beste årene på å kjempe for livet i stedet for å leve samtidig som man holder fast på kjærligheten og hverandre. Det at Alexander selv er regissør og lager en film om og med seg selv gjør dette til et unikt prosjekt. Filmen skal gi et ærlig innblikk i Alexander og Lottes liv gjennom den siste dansen med kreft – stamcelletransplantasjon. Hvordan er det å leve tett på døden samtidige som de planlegger sin utsatte bryllupsfest (de viet seg i 2022, men pga tilbakefall ble festen utsatt)? Filmen tar for seg større tema som familieplanlegging og livet etter sykdommen, hvordan meditasjon og trening kan hjelpe både under og etter behandling, og den skal være informativ om sykdommen og behandlingen som er tilgjengelig. Foruten rene dokumentargrep vil vi bruke animasjon, fiksjonelle grep, illustrerende tablåer og andre lekne grep for å kunne fortelle en historie om tunge tema på en ærlig og imøtekommende måte som kan appellere til unge voksne som er filmens hovedmålgruppe. Denne kreative leken og skapergleden skal puste liv og glede i en film som handler om livets tunge tema som død og sykdom. Det er gjennom skapergleden at vi skal avmystifisere kreft og dens konsekvenser for pasienter, pårørende og for så vidt alle. Prosjektets uforutsigbare element er utfallet av behandlingen. Alexander kan bli så dårlig at han ikke vil klare regi ansvaret i perioder. I så tilfelle vil Nils Petter som er med regissør og fotograf på prosjektet sammen med Lotte ta det ansvaret og sikre fremdrift.

Antall deltakere

500000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Bryllup og Begravelse – Min Siste Dans med Kreft har potensialet til å bli en viktig ressurs for unge voksne og andre som er tvunget til å leve med flere års sykdom som påvirker hverdagen deres. Filmen kan også bli et redskap for å forberede andre syke og pårørende i alle aldersgrupper på hva de kan forvente hvis de må igjennom en stamcelletransplantasjon. Filmen skal være morsom og historien skal fortelles gjennom galgenhumor og glimt i øyet slik at den kan være et underholdende innblikk i det som dessverre blir hverdagen til flere og flere. Utfallet av behandlingen er usikkert, men filmen vil ferdigstilles uavhengig av hvordan det går med Alexander. Målet er å skape noe som kan ufarliggjøre sykdom og behandling, noe som kan inspirere andre til å le seg gjennom det vanskelige i stedet for å grine. Dette er en film forankret i glede og livskraft, ikke i sorg. Hovedsakelig ønsker vi at filmen skal bli den ressursen Alexander og Lotte selv skulle ønske var tilgjengelig når Alexander først ble syk i 2020. Den vil inneholde lærdommen fra flere års erfaring med det å være syk som ung, om hvordan man kan mestre det å leve et uforutsigbart liv i limbo, og hvordan man best kan takle beinharde behandlinger samtidig som man holder fast på kjærligheten og hverandre. Den ønskede virkningen er at de som ser filmen får en bred kunnskap om kreft og diverse behandlinger, samt at de betrygges på hvordan de kan takle behandlingen som er i vente hvis de selv er syke, eller hvordan de best kan hjelpe seg selv og den pårørende hvis de er syke. Dette inkluderer tiltak som terapi, meditasjon, yoga, journal skriving, trening og generell sysselsetting.

Plan for gjennomføring

Vi ble tildelt utviklingsmidler av Filmkraft Rogaland i februar og nå i april, og Tallfilm har investert i filmen. Disse midlene har vi brukt på følge Alex frem til stamcellebehandlingen som startet 10. mai. Det var meningen at Alexander skulle starte behandlingen i juni, men siden han kom i full remisjon tidligere enn antatt ble alt fremskyndet. Det er gode nyheter for Alexander, men har gjort at prosjektet har blitt litt presset. Vi har midler til å følge ham gjennom sykehusoppholdet i mai og juni. Etter transplantasjonen er de første 100 dagene kritiske og han skal følges tett. Hvis prøveresultatene er positive og Alexander er i brukbar form etter de 100 dagene begynner bryllupsforberedelsene frem mot bryllupsfesten som er lagt til februar 2024. Opptak tenkes ferdig mars 2024 og vi sikter på å kunne ferdigstille prosjektet høsten 2024. Vi ønsker en livsbejaende film med et lekent filmspråk, og har i utgangspunktet større ambisjoner enn det et tilskudd fra dere og Filmkraft Rogaland forsvarer. Vi vil derfor parallelt jobbe med videre opp finansiering gjennom diverse filmfond og kringkastere, og har god tro på at vi kan lykkes med det. Det er derfor viktig for oss nå å ha nok midler slik at vi kan få dekket oss inn med gode opptak denne første perioden. Dette vil gi oss materiale til teasere og testscener som vi vil bruke i den videre finansieringen. Med tilskudd fra DAM og Filmkraft vil vi uansett kunne komme i havn med en god og nær film på 45-50 minutter. Videre finansiering lar oss gi et bredere innblikk i tematikken, samt at vi kan ta i bruk lekne grep som f.eks animasjon. Det betyr også at filmen kan bli lengre (90-120 minutt), og eventuelt en 4 episodes doku-serie.

Prosjektleder

Nils Petter Devold Midtun

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Dokumentarfilm: Bryllup eller begravelse – Min siste dans med kreft
Organisasjon
Lymfekreftforeningen
Beløp Bevilget
2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000
Startdato
17.07.2023
Sluttdato
01.12.2024
Status
Under gjennomføring