Motivasjon og inspirasjon i koronaens tid – seminar for tillitsvalgte

Søknadssammendrag

Da koronaepidemien inntraff ble det full stans i alle lokale aktiviteter. Ett lokallag har forsøkt å initiere til en aktivitet, men denne ble kansellert på grunn av usikkerhet over hvorvidt det er trygt for medlemmene. Mange av de som behandles for lymfekreft får nemlig svært svekkede immunforsvar som følge av behandlingen. I tillegg er gjennomsnittsalderen høy, og de tillitsvalgte har ikke ønsket å ta noen sjanser. Dermed blir det ingen aktiviteter, og terskelen for å prøve å igangsette noe har nå blitt høy.

Vi ønsker derfor å avholde en digital samling over to ettermiddager for alle de tillitsvalgte i foreningen for å forsøke å senke denne terskelen. Vi vil informere om reell smitterisiko samt hva som er viktig med tanke på smittevernstiltak, og i tillegg vil vi invitere flere ulike personer fra organisasjoner som har lykkes med å igangsette aktiviteter. Vi håper med dette å gi de tillitsvalgte en trygghetsfølelse stor nok til å kunne igangsette aktiviteter selv, samt utstyre de med ideer for hva som trygt kan la seg gjennomføre.

Kurset vil gå over to ettermiddager der dag 1 brukes til å få innblikk i hva den reelle smittefaren er for denne gruppen. Dag 2 vil handle om inspirasjon og motivasjon. Vi vil invitere 3 personer som vi mener kan bidra til akkurat dette fra de større organisasjonene som har iverksatt gode og spennende tiltak på grasrotnivå under pandemien. Vi vil også sette av rikelig tid til spørsmål, diskusjon, og brainstorming rundt hva slags type aktiviteter lokallagene kan gjennomføre, uten å utsette noen for unødvendig risiko.

Denne samlingen vil ruste de tillitsvalgte til igjen å kunne organisere aktiviteter lokalt; den vil bidra til å få en ny felles forståelse og gjenopprette en følelse av trygghet og muligheter.

Prosjektleder

Carita Teien

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Motivasjon og inspirasjon i koronaens tid – seminar for tillitsvalgte
Organisasjon
Lymfekreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 60.000
Startdato
04.12.2020