Veiledningsgrupper for lymfekreftbehandlede og pårørende

Sluttrapportsammendrag

Behandling av lymfekreft er en stor påkjenning på kroppen, og mange lever med redusert immunforsvar. Så lenge det ikke finnes en vaksine vil denne gruppen måtte isolere seg i stor grad. Usikkerheten rundt fremtiden og hvor lenge denne situasjonen vil vare preger hverdagen til mange, og fører til økende grad av uro. Gjennom digitale samtalegrupper på 5-7 personer håper vi å kunne gi utløp for denne uroen.

Ved hjelp av den erfarne veilederen Marie Storjord, vil gruppedeltakere få hjelp til å sette ord på sine følelser. Marie er psykiatrisk sykepleier med lang veiledningserfaring fra blant annet Kreftforeningen.

Ved å holde gruppene små legger vi til rette for at deltakerne kan knytte bånd, og bli godt kjent med hverandre. Gruppene deles inn slik at deltakere møter andre i så lik situasjonen som seg selv. Vi legger opp til følgende inndelinger: to grupper med nydiagnostiserte, to grupper med yngre lymfekreftrammede, to grupper med lymfekreftrammede over 45 år og to egne grupper for pårørende.

Det blir seks organiserte gruppesamtaler, ledet av Marie. Hver samtale varer i ca halvannen time, og finner sted annenhver uke. Gruppene startes opp fortløpende etter hvert som de fyller seg opp. Det blir en pause i juli, med fortsettelse i august. Vårt håp er at gruppene lever videre etter de seks gangene er gjennomført, og sistnevnte vil vi oppmuntre og legge til rette for.


Søknadssammendrag

Behandling av lymfekreft er en stor påkjenning på kroppen, og mange lever med redusert immunforsvar. Så lenge det ikke finnes en vaksine vil denne gruppen måtte isolere seg i stor grad. Usikkerheten rundt fremtiden og hvor lenge denne situasjonen vil vare preger hverdagen til mange, og fører til økende grad av uro. Gjennom digitale samtalegrupper på 5-7 personer håper vi å kunne gi utløp for denne uroen.

Ved hjelp av den erfarne veilederen Marie Storjord, vil gruppedeltakere få hjelp til å sette ord på sine følelser. Marie er psykiatrisk sykepleier med lang veiledningserfaring fra blant annet Kreftforeningen.

Ved å holde gruppene små legger vi til rette for at deltakerne kan knytte bånd, og bli godt kjent med hverandre. Gruppene deles inn slik at deltakere møter andre i så lik situasjonen som seg selv. Vi legger opp til følgende inndelinger: to grupper med nydiagnostiserte, to grupper med yngre lymfekreftrammede, to grupper med lymfekreftrammede over 45 år og to egne grupper for pårørende.

Det blir seks organiserte gruppesamtaler, ledet av Marie. Hver samtale varer i ca halvannen time, og finner sted annenhver uke. Gruppene startes opp fortløpende etter hvert som de fyller seg opp. Det blir en pause i juli, med fortsettelse i august. Vårt håp er at gruppene lever videre etter de seks gangene er gjennomført, og sistnevnte vil vi oppmuntre og legge til rette for.

Prosjektleder

Carita Teien

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Veiledningsgrupper for lymfekreftbehandlede og pårørende
Organisasjon
Lymfekreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 190.000
Startdato
30.04.2020