Døvblinde: Treningssamlinger 2014/2015

Søknadssammendrag

Døvblinde: treningssamlinger 2014/2015

1. Bakgrunn for prosjektet. Generelt kan vi si at døvblindhet gir tre store utfordringer: kommunikasjon med omgivelsen, oppfattelse av informasjon, og fri bevegelse.

Fysisk aktivitet forebygger

inaktivitet og fremmer god mental helse. Det er observert at mennesker med sansetap blir mer passive etter hvert som alderen melder seg, og noen har sensorisk deprivasjon . Men de som har fått til å delta jevnlig i fysisk aktivitet, har fått mer energi, blitt mer sosiale, og dermed fått bedre livskvalitet.

2. Prosjektets fire målsettinger: Gjennomføre to treningssamlinger pr år, som tilrettelegges på de premissene funksjonshemmingen døvblindhet krever. Gi deltakerne erfaring med ulike fysiske aktiviteter sammen med andre deltakere med døvblindhet. Tilby treningssamlingene som praksisplass for tolkestudenter for døvblinde.

3. Prosjektets målgruppe er personer som har kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet) som ønsker å komme sammen i et tilrettelagt og organisert trenings-samling i fysisk aktivitet.

4. Beskrivelse av gjennomføring. Prosjektleder og medarbeider har hovedansvaret, men ved hver samling leies inn en lokal instruktør. Samlingene på våren 2014/2015 er blanding av ski, svømming, treningsstudio og dans. Høsten 2014/2015 gjennomfører vi friluftsliv, sykling, sal aktiviteter og dans. Høsten 2015 presentere prosjektet ved et kurs/konferanse med deltakere som har kombinert syns- og hørselshemming.

5. Prosjektets betydning. Den kunnskap som kommer frem i prosjektet, vil ha stor betydning for mange mennesker med kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet), nettopp fordi kunnskapen vil vise hva som er av muligheter. Det å trene kroppen sin effektivt, gir mye tilbake til seg selv. Da kan en unngå deprivasjon, oppleve mer positiv tilværelse, utvide sitt sosiale nettverk og fremme god livskvalitet, og eventuelt komme tilbake til yrkeslivet.

6. Framdriftsplan. Prosjektet gjennomføres over en to års periode. Januar/februar 2014 sendes ut brev med svarfrist i mars. April og oktober treningssamling på Hurdal. Våren og høsten 2015 gjennomføres to treningssamlinger på Hurdal lik de i 2014. Oktober/desember 2015 rapportskrivning og sluttføring av regnskapet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Døvblinde Treningssamlinger 2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Bedir Yiyit

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Døvblinde: Treningssamlinger 2014/2015
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Org.ledd
Bedir Yiyit
Beløp Bevilget
2014: kr 500 000
Startdato
15.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet