Komme igang med et sunt og aktivt liv

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Dobbelt sansetap, ekstreme kommunikasjonsutfordringer og spredte bosteder gjør at personer i målgruppen ofte er sosialt isolert og lever et stillesittende liv. Lokal kompetanse eller tilbud er ofte fraværende. Et tidligere prosjekt viser gode resultater. Det er kommet et ønske om et prosjekt med fokus på vektreduksjon, sunt kosthold, mer aktivt liv og styrking av sosialt nettverk. Intensiteten må starte på et lavere nivå, og de trenger tettere og mer individuell oppfølging over lang tid for å kunne klare en stor livsstilsendring

Målsetting

Målet er at deltagerne klarer å leve et sunnere liv, trener regelmessig, opplever økt livsglede som følge av fysisk aktivitet, har økt kunnskap om sunt kosthold, utnytter egne ressurser og mestrer hverdagen bedre, får et større og bredere sosialt nettverk og blir bedre integrert i samfunnet.

Målgruppe

Voksne personer med kombinert syns- og hørselshemming som ønsker en sunnere og mer aktiv livsstil.

Antall personer i målgruppen

12

Beskrivelse av gjennomføring

Mellom samlingene skal deltagerne følges opp av kontakter i hjemstedskommunen og samarbeide med frivillige i lokale idrettsklubber. Fellessamlingene skal foregå på Hurdal syn- og mestringssenter, et senter som er tilrettelagt for denne gruppen, både innen- og utendørs. Prosjektleder og en prosjektmedarbeider skal ha kontakt med hver enkelt deltager i den enkeltes hjemkommune regelmessig. Individuell oppfølgning vil også skje på fellessamlingene. For at denne gruppen skal få bedre helse, skal deltagerne få økte kunnskaper, mer helsefremmende tilværelse og bedre ferdigheter ved bruk av metoder som undervisning av fagpersoner, foredrag fra erfarne brukere som har klart å endre livsstil, delta i workshops om hvordan sette seg mål, lage planer, forslag til løsninger og deling av gode erfaringer. I tillegg skal de få praktisk opplæring i teknikker, avspenningsteknikker, bruk av utstyr som kan overvåke treningen, trening individuelt eller i fellesskap og sosialt samvær. Deltagerne skal på fellessamlingene evaluere prosjektet og gjennomføringen slik at tiltak bedre kan tilpasses den enkeltes behov. Tolkestudenter blir invitert til å delta i opplæringsøyemed. Resultater vil bli formidlet til interesseorganisasjoner og fagfolk.

Fremdriftsplan

Forespørsel om deltagelse i dette prosjektet skal sendes Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og aktuelle interesseorganisasjoner. Utsendelsen vil skje våren 2019. Første, av totalt 3 fellessamlinger, skjer på høsten. Mellom fellessamlingene skal deltagerne drive fysisk aktivitet og delta i sosiale aktiviteter i henhold til sine individuelle mål- og aktivitetsplaner. Siste fellessamling skjer i slutten av 2020

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til Stiftelsen Dam Prosjekt 2019-HE2-280376 Dato 31.03.2022.pdf

Prosjektleder/forsker

Bedir Yiyit

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Komme igang med et sunt og aktivt liv
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Beløp Bevilget
2019: kr 413 000, 2020: kr 406 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet