Haptisk i lomma

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vår bakgrunn er knyttet til den døvblinde pioneren Trine Næss. Hun ble født kombinert syns- og hørselshemmet. Da hun mistet mer og mer av syn og hørsel innså hun hvilke begrensninger synshemmede møter når de skal kommunisere med andre, og hvor mye de mister av informasjon rundt seg. Næss satte i gang arbeidet med å “fange omgivelsene”, hun ønsket å utvikle et fast system som tilrettela for en felles forståelse for brukerne. Teknikken viste seg som et viktig hjelpemiddel i hennes eget liv, og ildsjelen ville at så mange som mulig skulle nyte godt av det. Nå vil vi ta dette et skritt videre.

Målsetting

Vi vil lage en app med haptiske signaler, som benyttes av døvblinde, synshemmede og deres nærpersoner, for å gi informasjon om omgivelsene. Signalene skal vises med bilder, video og tale og vil bli lett tilgjengelig for alle. Vi ser det spesielt viktig å møte barn og unge på deres medieplattformer.

Målgruppe

Synshemmede og kombinert syns- og hørselshemmede.

Antall personer i målgruppen

150000

Beskrivelse av gjennomføring

Forarbeid: Brukermedvirkning for å fastsette de ulike behov for tilgjengelighet. Frivillige vil bli invitert til samarbeid for kartlegging av de ulike behov brukergruppen har. Det skal vektlegges hvilke hensyn som må tilrettelegges i forhold til kontraster i bilder/videoer, hastighet på tale som legges inn på norsk og engelsk, og eventuelle andre hensyn som kommer frem fra brukermedvirkningen. Når dette er gjennomført vil arbeidet bestå av fotografering, videopptak og innlesning av synsbeskrivelse som vil utføres av prosjektets medlemmer, samt med en ekstern fagperson. Amy Beckmann er er ansvarlig for gjennomføring av filming og fotografering og redigering av disse. Siste fasen er å lage Appen i samarbeid med Apputvikler, og en prøveversjon vil bli presentert for LSHDB,s medlemmer, slik at eventuelle justeringer kan gjøres før endelig ferdigstillelse.

Fremdriftsplan

Januar 2020 – brukermedvirkning for å kartlegge de ulike behov for tilgjengelighet Mars 2020 – møte med Apputvikler Mars 2020 – Starte filming/fotografering Juni – september 2020 – Legge på lyd og tekst på engelsk og norsk Oktober 2020 – App utvikles av Appmakerstore November 2020– utprøving av App med LSHDB,s medlemmer på arrangement i Asker. Desember 2020 – evaluering av tilbakemeldinger, eventuelle feilrettinger og avslutning av prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT send.pdf

Prosjektleder/forsker

Hildebjørg Karlsen Bjørge

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Haptisk i lomma
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Org.ledd
Appmakerstore Ltd
Beløp Bevilget
2020: kr 452 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring