En å prate med når livet utfordrer 2

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kirkens SOS ønsker at hele Norges befolkning skal få bedre ferdigheter i å snakke om de vanskelige tingene. Vi kjenner verdien av å prate med noen når livet utfordrer – å sette ord på det som er vanskelig. I over 45 år har Kirkens SOS vi pratet med mennesker om livet og dets underfundige veier på godt og vondt. Vi mener at å dele følelser med noen bidrar til bedre psykisk helse. Dette er en påstand som bekreftes av både Verdens helseorganisasjon og norske forskningsmiljøer, blant annet innen selvmordsforebygging

Målsetting

Rekruttere 28 frivillige kursholdere fordelt over 2 år 2020: holde 100 kurs for 3000 personer 2021: holde 200 kurs for 6000 personer 2022: holde 300 kurs for 9000 personer Være selvfinansiernede i 2022

Målgruppe

Det norske folket mellom 15 og 67 år. Ekstra fokus på videgående skoler, høyskoler og universiteter, næringsliv, humanitære organisasjoner

Antall personer i målgruppen

9000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal ansette en kurskoordinator på tvers av landet i en 50% stilling (prosjektmidlene skal primært gå til å lønne denne personen). Kurskoordinator skal jobbe fra Landssekretariatet i Oslo og holde kurs ca. 30% av arbeidstiden sin. Vi skal lære opp flere frivillige foredragsholdere (samle i puljer per landsdel). På sikt ser vi behov for en gruppe med 28 frivillige kursholdere på landsbasis fordelt på 4 områder (se bilde under). Vi vil velge ut en ansvarlig fra de ansatte i hvert område. Disse 4 skal samarbeide om kurs tilbudene våre Vi skal drive med aktivt salg både gjennom digitale plattformer og ved personlig å ta kontakt til utvalgte målgrupper Vi skal gjennomføre 100 kurs i 2020 for mellom 3000 og 5000 personer Vi skal gjennomføre 200 kurs i 2021 for mellom 6000 og 12 000 personer Vi skal ta betalt for å holde kurs og skal innen utgangen av 2021 være selvfinansierende på å holde kurs. Vi forventer at kursinntekter skal dekke lønnen til en kurskoordinator, reisekostnader, leie av kurslokaler og markedsføringsmateriell fra 2022 Vi skal teste ut skreddersydde kurs til f.eks. NAV, Banker, Lindorph, 1818, Kirkens Bymisjon, politiet, veiledere på høyskoler og universiteter som f.eks. NTNU

Fremdriftsplan

VÅR 2020 Ansette kurskoordinator Videreutvikle kurskonseptet. Lære opp flere frivillige og etablere fadderordning med andre frivillige Markedsføre og selge kurs Holde kurs HØST 2020 Markedsføre og selge kurs Inngå samarbeidsavtaler Oppfølging og veiledning kursholdere Holde kurs 2021 Lære opp flere frivillige Holde kurs Oppfølging og veiledning kursholdere Skreddersy kurs til spesifikke målgrupper Løpende evaluere og tilpasse innhold

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2022-03-31 Prosjektrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Lasse Heimdal

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
En å prate med når livet utfordrer 2
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 525 000, 2021: kr 555 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet