En å prate med når livet utfordrer

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kirkens SOS har over 40-års erfaring med å møte mennesker i krise og har erfart at det å sette ord på tunge tanker gir bedre helse. Vi vil bidra til bedre psykisk helse i befolkningen mellom 15-67 år i Norge ved å øke kunnskap og ferdigheter om hvordan man kan invitere til god dialog og være en god samtalepartner i krevende situasjoner. Antatt antall i målgruppen for pilotprosjektet som vi vil nå er 600-1000 personer, men potensialet er antatt å være omkring 70 prosent av befolkningen dersom prosjektet kan videreføres etter pilotfasen.

Målsetting

Videreutvikle kurskonseptet ‘God å snakke med’. Lære opp 10 frivillige medarbeidere til å bli kurs- og foredragsholdere i løpet av 2018. Gjennomføre 20 kurs og 10 foredrag i løpet av 2018. Lære opp ovennevnte målgruppene å håndtere vanskelige samtaler, og føle seg tryggere i denne typen situasjon.

Målgruppe

Den norske befolkningen mellom 15 og 67 år, med utgangspunkt i videregående skoler, humanitære /veldedige organisasjoner, private bedrifter, offentlig sektor.

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Kurskonseptet: Vi tar utgangspunkt i ‘God å snakke med’, et to-timers kurs som sammenfatter våre erfaringer på en konkret og lettfattelig måte. Vi tror alle som ønsker kan bli en bedre samtalepartner. Kurset skal gi deltakerne en positiv erfaring som gir rom for oppdagelser og ettertanke knyttet til måten vi kommuniserer med andre på. Rekruttering: Kirkens SOS har ca. 1000 frivillige medarbeidere i dag, og kunnskap om og rutiner for rekruttering som vi vil benytte oss av. Nytt materiell må utarbeides. Opplæring av frivillige: Vi har mange års erfaring med opplæring av frivillige som vi vil ta utgangpunkt i når vi skal utarbeide opplæringsprogram, materiell og lære opp nye frivillige til en ny aktivitet. Markedsføring av kurset: Vi tar utgangspunkt i eksisterende kanaler, men trenger å utvikle nytt materiell. Gjennomføring av kurset: Kursene vil bli gjennomført ulike steder i landet av frivillige medarbeidere fra ulike steder. Evaluering av prosjektet og kursene: Hvert kurs vil bli evaluert, slik at kurskonseptet kan videreutvikles. Hvorvidt vi klarer å gjennomføre et tilstrekkelig antall kurs er vesentlig for om pilotprosjektet kan videreføres.

Fremdriftsplan

Fase1 vår 2018 (jan-jun): -Videreutvikle kurs ‘God å snakke med’ (www.godåsnakkemed.no) -Utforme og produsere nytt kursmateriell -Utforme og produsere rekrutteringsmateriell for frivillige -Utarbeide kursopplegg og materiell for opplæring av nye frivillige Fase2 høst 2018 (aug-des): -Rekruttere frivillige -Markedsføre kurskonseptet -Lære opp frivillige Fase3 vår 2019: (jan-jun) -Gjennomføre kurs -Evaluere prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2003 Avsluttende rapport en å prate med når livet utfordrer.pdf

Prosjektleder/forsker

Christine Rokkedal

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
En å prate med når livet utfordrer
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 290 000, 2019: kr 150 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring