Erfaringer og utfordringer i koronabobla

Søknadssammendrag

Foreningen for muskelsyke kombinerer etterspurt likepersonsarbeid med teknologisk oppgradering av foreningens audiovisuelle utstyr og kompetansenivå.

Muskelsyke er spesielt utsatt for koronasmitte, og har vært mer isolert enn resten av befolkningen. Vi ser likevel at mange muskelsyke har valgt veldig forskjellige strategier. Basert på innspill fra medlemmer opplever vi at muskelsyke har valgt veldig mange forskjellige strategier. Uansett om media flommer over av saker om korona, føler de at de ikke dekker deres behov. Mange føler at de befinner seg i en boble av manglende kontakt, manglende kunnskap og usikkerhet om veien videre etter korona. FFM planlegger å gjøre 6 videointervjuer i høy kvalitet med et representativt utvalg muskelsyke i forskjellige livssituasjoner, aldersgrupper, geografisk spredning og med forskjellige strategier for å takle koronaen. Intervjuene presenteres ukentlig som åpning på interaktive, digitale likepersonsaktiviteter.

Foreningen har kommet langt i å digitalisere likepersonsarbeidet sitt, men gode kurs, foredrag og møter på nett kan være tunge uten at nivået på lyd og lys løftes.

FFM ønsker å anskaffe utstyr for å løfte nettproduksjoner med bedre lyd, lys, bilde og miksing, både for produksjon av enkle filmer for nettproduksjoner og for å sørge for at vertskap, foredragsholdere og intervjuobjekter kan presenteres live i nettmøter og kurs. FFM ønsker å bruke det interaktive nettkurset «Erfaringer og utfordringer i koronabobla» som et prosjekt der en ansatt og to tillitsvalgte lærer seg å bruke utstyret. Utstyret vil anskaffes i januar. Intervjuer vil gjennomføres i februar og mars, mens videoene vil brukes i interaktive likepersonstiltak i mars og april.

De nevromuskulære diagnosene er sjeldne. Ofte finnes det bare en håndfull personer med samme diagnose, og de er spredd over hele landet. Dette gjør at både utstyr og digital kompetanse opparbeidet i dette prosjektet vil være til stor nytte langt utover koronaepidemien.

Prosjektleder/forsker

Tollef Ladehaug

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Erfaringer og utfordringer i koronabobla
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
Kr 262.660
Startdato
04.12.2020