Etablering av nye gatelag 2022

Søknadssammendrag

Fotballstiftelsen søkte i fjor om DAM-midler til etablering av nye gatelag. Da i to runder beregnet til to lag i hver. Fem lag ble startet og et sjette planlagt klart. Dette laget (Rosenborg) har vi ikke hatt finansiering til. I tillegg planlegger vi oppstart av flere nye lag – og søkte derfor om Etablering av Nye gatelag nå i 2022.

Vi ser at behovet er enormt, ekstra så nå i utgangen av koronaperioden – og vi ser samtidig at Gatelagsmodellen fungerer meget godt.

I 2021 hadde vi over 1000 ulike spillere registrert på våre treninger og hele 203 av dem kom ut i lønnet arbeid, skole eller arbeidstrening.

Etter positivt svar på denne søknaden, har vi begynt arbeidet med nye utvidelser. Rosenborg har startet offisielle treninger og satser videre. I tillegg har vi hatt møte med Kongsvinger og Hønefoss. Det er også tre andre steder som har tatt kontakt og jobber med planer.

Fotballstiftelsen har tre hovedkriterier ved opprettelsen av et gatelag:

  • det må være en robust klubb som samlet ønsker dette.
  • det må signeres en samarbeidsavtale med kommunen slik at rusfaglig etat både bidrar og får en ny arena å bygge mennesker på.
  • det må være et reelt behov for tilbudet.

Dessverre ser vi at behovet er der på de fleste steder det ikke er gatelag fra før. Det er mange som sliter med rusutfordringer og utenforskap i vår tid.

Heldigvis ser vi at kommunene både omfavner og knytter seg til initiativet, da klubbenes arbeid skaper magiske muligheter.

Men det må også være solide klubber som tar på seg et slikt ansvar og sikrer at det er robust og varig. Det er krevende og må være mer enn enkeltmenneskers positive vilje. Samtidig har Fotballstiftelsen erfaring og våre klubber hjelper nye i gang på en måte som skaper kvalitet fra start.

Prosjektleder

Arne Knoph

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Etablering av nye gatelag 2022
Organisasjon
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 1.000.000
Startdato
07.02.2022