Pandemiens utvidede behov for flere Gatelag

Søknadssammendrag

Prosjektet «Pandemiens utvidede behov for flere gatelag» retter seg mot konkrete satsinger på etablering av flere gatelag i Fotballstiftelsens «gatelagsfamilie». Vi har merket et økt behov for vårt tilbud både der våre pr nå 24 gatelag er aktive og oppmøtet øker, og gjennom en fremskyndet etablering av tilbud flere steder.

Vi startet året med 22 gatelag, i april etablerte vi lag gjennom Ranheim (Trondheim) og Raufoss. Nå jobber vi konkret med nye etableringer i raskt tempo for å motvirke uønsket effekt av nedstengninger og utenforskap pandemien har ført med seg.

Fotballstiftelsen har i flere måneder hatt gode planleggingsmøter med følgende klubber og deres tilhørende kommuner om etablering av gatelag: Bodø/Glimt (nær oppstart), Rosenborg, Bryne og KFUM. Dette prosjektet sikrer oppstartsmidler til de to første av disse utvidelsene. Gatelagene organisert under Fotballstiftelsen har opplevd strålende resultater og høy anerkjennelse for vårt arbeid for aktivitet og arbeidstrening for mennesker med psykiske og rusrelaterte utfordringer.

Gatelagene har skapt en arena i fotballklubbene for mennesker med rusrelaterte utfordringer og psykiske helseutfordringer som reduserer behovet for å ruse seg og gir et bedre liv og for mange et ønske om utvikling. ca 750 spillere er innom gatelagene i løpet av et år og vi regner med å øke antallet med mellom 40-60 med nyetableringene.

Målet med prosjekteter å:

  • Forebygge rus, ensomhet og utenforskap hos en særlig sårbar målgruppe gjennom å tilby et profesjonelt dagbasert lavterskel fotballtilbud.
  • Skape meningsfulle dager for deltakere gjennom å tilrettelegge for mestring, fellesskapsfølelse, glede og samhold.
  • Bygge varig endring ved å bygge videre på det som skapes i laget og hjelpe folk ut i arbeid, skole og arbeidstrening.

Vi ser at vårt kompetansefellesskap av gatelagsklubber gjør det raskere og enklere å sikre et godt fundament og gode prosjekter ved nye etableringer – for en bedre hverdag for flere sårbare mennesker.

Prosjektleder

Arne Knoph

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Pandemiens utvidede behov for flere Gatelag
Organisasjon
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
26.05.2021