Etablering av to nye Gatelag i Fotballstiftelsen

Søknadssammendrag

Prosjektet «Etablering av nye Gatelag i Fotballstiftelsen» retter seg mot en konkret satsing i de to eneste fylkene Fotballstiftelsen i dag ikke er etablert. Pr dato er 22 Gatelag organisert under Fotballstiftelsen – og både Stiftelsen og Gatelagene har opplevd strålende resultater og høy anerkjennelse for vårt arbeid for aktivitet og arbeidstrening for mennesker med psykiske og rusrelaterte utfordringer. Vi er nå kontaktet av organisasjoner og klubber i hhv Nordland (Bodø) og Trøndelag (Trondheim) som ønsker å dra nytte av det kompetansefellesskap og de prosjekter vi etablerer og drifter – for en bedre hverdag for sårbare grupper.

Prosessen med å etablere gatelagene er allerede godt i gang og Fotballstiftelsen har vært og skal i løpet av desember i møter med klubber og kommuner i henholdsvis Bodø og Trondheim. Allerede ved utgangen av 2020 vil det den første av de to planlagte nyetableringene kunne ta avspark og vi beregner etablering av lag 2 i løpet av første kvartal 2021.

Gatelagene har skapt en arena i fotballklubbene for mennesker med rusrelaterte utfordringer og psykiske helseutfordringer som reduserer behovet for å ruse seg og gir et bedre liv og for mange et ønske om utvikling. ca 600 spillere er innom gatelagene i løpet av et år og vi regner med å øke antallet med mellom 40-60 med nyetableringene.

Målet med prosjekteter å:

  • Forebygge rus, ensomhet og utenforskap hos en særlig sårbar målgruppe gjennom å tilby et profesjonelt dagbasert lavterskel fotballtilbud.
  • Skape meningsfulle dager for deltakere gjennom å tilrettelegge for mestring, fellesskapsfølelse, glede og samhold.
Prosjektleder/forsker

Arne Knoph

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Etablering av to nye Gatelag i Fotballstiftelsen
Organisasjon
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
02.12.2020