Ettertro – Psykisk helse på Instagram

Søknadssammendrag

Mennesker i religiøse bruddprosesser har særskilte utfordringer. De har i trossamfunnet hatt en spesiell framtidsutsikt, nå må de lage sin egen framtid. I trossamfunnet hadde de hele sitt nettverk, nå må de lage et nytt nettverk. I trossamfunnet hadde alle eksistensielle spørsmål ferdige svar, nå skal de finne sine egne svar. De skal starte helt på nytt, og finne sin egen vei. Dette er en stor prosess, og da hjelper det å ikke stå alene.

Pandemien har forverret situasjonen for denne gruppen, som mer enn noen gang trenger å møte andre mennesker i samme situasjon. Bufdir rapporterer om at den strenge sosiale kontrollen er blitt enda strengere under pandemien, også for de fra lukkede trossamfunn. Digitale arenaer er derfor en god løsning for mennesker som opplever streng kontroll og overvåkning, og som er i en tvilsprosess.

Instagram-kontoen «Ettertro» skal dele kunnskap om oppvekst i strenge religiøse miljøer og religiøse bruddprosesser, og de psykiske etterreaksjonene som denne gruppen ofte kan slite med. Målet er at unge religiøse utbrytere gjennom gjenkjenning skal erfare at det ikke er noe feil med dem selv, men at det de opplever er felles for svært mange andre. Dette er noe som er avgjørende for bedringsprosessen.

Vi må også normalisere å snakke om psykisk helse. Mange har bakgrunn fra et miljø der dette har vært tabubelagt, og det å ha psykiske problemer kan ha blitt sett på som en defekt ved ens forhold til Gud. Målet er i tillegg at det skal informeres om hjelpetilbud. Samtidig kan en slik kanal bidra til generell kunnskapsøking hos storsamfunnet, eksempelvis hjelpeapparatet som ønsker å sette seg mer inn i utfordringene til denne gruppen.

Prosjektleder/forsker

Hilde Langvann

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ettertro – Psykisk helse på Instagram
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
28.02.2022