Mindre usikkerhet med faglige webinarer

Dekker et behov for informasjon og dialog for en utsatt gruppe.

Gjennom digitale faglige seminarer er målet at deltakerne skal oppleve økt trygghet, hverdagsmestring og et kontakt punkt for mennesker med samme diagnose. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Prosjektleder Mona Lund Veie forteller at det ikke har vært mulig å gjennomføre planlagte fysiske seminarer og samlinger grunnet pandemien.

Målet med prosjektet er derfor å gjennomføre webinarer med relevant faglig profil for å gi økt trygghet, hverdagsmestring og et kontaktpunkt for mennesker med cystisk fibrose (CF) og primær cilie dyskinesi (PCD).

Med færre muligheter for å oppsøke helsepersonell eller være på hyppige og regelmessige kontroller, øker informasjonsbehovet knyttet til Covid-19 for denne gruppen.

Mulighet til å stille spørsmål

– Mange er usikre på den tilgjengelige informasjonen. Derfor er det viktig at vi kan skape trygghet ved å tilby en mulighet til å stille spørsmål til fagpersoner om Covid-19 og cystisk fibrose, sier Veie

Det er stor usikkerhet og mye informasjon som florerer. Mennesker med CF/PCD og deres nærmeste har stort behov for tilpasset og korrekt helsefaglig informasjon.

Webinarene skal gi kunnskapspåfyll og dialog om Covid-19 og CF/PCD. I webinarene er det mulighet for å stille spørsmål, noe som skaper en viktig toveiskommunikasjon.

Savner møteplasser og opplæring

Støtten fra Stiftelsen Dam gir en mulighet til å leie inn foredragsholdere som har god kunnskap og oversikt på aktuelle temaene uten å påvirke midler avsatt til andre formål. Dersom webinarene fungerer godt, kan dette også være et godt tilskudd til fremtidige arrangementer og seminarer, som kan tilbys på nett for å unngå reisevei for mange deltakere.

– Entusiasmen blant medlemmene våre er stor når vi tar opp muligheten for webinarer som dette. Mange har kjent på savnet av den årlige nasjonale opplæringsdagen og regionale møter med fysisk oppmøte, som arrangeres til vanlig, forteller Veie.


Søknadssammendrag

Mennesker med Cystisk Fibrose (CF) og Primær Cilie Dyskinesi (PCD) og deres nærmeste har stort behov for tilpasset og korrekt helsefaglig informasjon, i forhold til CF/PCD og Covid19. Vi ser derfor et behov for å gi våre medlemmer aktuell og viktig informasjon innenfor en trygg kommunikasjonskanal, i en krevende periode. Det ønsker vi å gjøre ved å gjennomføre aktuelle webinar, der det er mulig med toveis kommunikasjon.

Målsetningen er at mennesker med CF/PCD skal få en tilpasset, trygg digital kommunikasjonskanal for å bli oppdatert, stille spørsmål og bli tryggere i sin egen situasjon, i forhold til CF og Covid 19. Dette må gjøres i samarbeid med aktuelle faglige spesialister, som kan gi direkte, konkret og korrekt informasjon til våre medlemmer.

Prosjektet omfatter tilrettelagte, helsefaglige webinarer der vi skal knytte til oss dyktig helsepersonell, som har CF/PCD som sitt spesialfelt. Tanken er at vi samler medlemmer til felles webinar, der de kan få tilgang til helsefaglig ekspertise, kan føle et fellesskap, få utløp for frustrasjoner, stille spørsmål, tydeliggjør utfordringer og at vi sammen kommer frem til eventuelle løsninger, for felles utfordringer.

Vi skal gjennomføre 4 aktuelle faglige webinar, i løpet av 2020 og 2021, med mulighet for toveis kommunikasjon, men som samtidig sikrer personvernet.

Prosjektet kan bidra til at våre medlemmer blir mer sikre på sin egen situasjon gjennom tilpasset informasjon, I tillegg har de en kanal der de føler fellesskap og forståelse. Dette igjen kan bidra til bedre selvfølelse, større trygghet og bredere kunnskap som gjør dem i stand til å møte hverdagen i perioden med Korona, i eventuell jobb og andre situasjoner i og utenfor hjemmet.

Prosjektleder/forsker

Mona Lund Veie

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Faglig tilpasset webinar for mennesker med cystisk fibrose
Organisasjon
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)
Beløp Bevilget
Kr 120.000
Startdato
10.09.2020