Kontakt- og tryggingspunkt i Koronaens tid

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mennesker med cystisk fibrose er ekstra sårbare i denne Korona perioden og kan oppleve en utrygg tilværelse, der vi alle oversvømmes av informasjon, ikke nødvendigvis basert på fakta. I tillegg er opprinnelige kontaktpunkter kanskje stengt og andre overbelastet.

Målsetning
Opprette et aktivt, faglig kontaktpunkt der våre medlemmer kan søke råd, veiledning og støtte, primært i Koronavirus-perioden og evt i etterkant.

Målgruppe
1. Mennesker med CF
a. Undergrupper: Unge voksne, voksne, eldre
2. Ungdom med foreldre eller søsken med cystisk fibrose
3. Foreldre med mindre barn med cystisk fibrose
I tillegg kommer den interne kommunikasjonsmålgruppen for å informere om prosj. Vi må tilpasse kommunikasjon og faglig ekspertise ift målgruppene.

Metode
Helsefaglig kompetanse skal være tilgjengelig pr tlf. for våre medlemmer Vurderer også chat og webinar.

Tidsplan
Oppstart/planlegging 20/4-20
Info og markedsføring internt ila april 2020
Oppstart tlf.tjeneste mai 2020
Status/evaluering juni 2020
Vurdere videre drift/evt endringer november 2020

Forventet resultat
Bidra til en tryggere og mer tilpasset informasjonsflyt med våre medlemmer, i en krevende periode. Skape mer forutsigbarhet og sikre informasjon.

Prosjektleder/forsker

Ellen Damhaug Scheel

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Kontakt- og tryggingspunkt i Koronaens tid
Organisasjon
Norsk forening for cystisk fibrose
Beløp Bevilget
Kr 175.000
Startdato
14.04.2020