Fri form!

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Unge mennesker som har forlatt lukkede religiøse miljøer er en svært sårbar gruppe som uten sikkerhetsnett står i fare for å falle utenfor samfunnet. Ved å gi et tilbud til ungdommene i tidlig alder vil man komme raskt i gang med rehabiliteringen fra negative religiøse erfaringer som hemmer integreringen til storsamfunnet. Samtidig kan man motvirke at ungdommene går tilbake til det usunne religiøse miljøet, som er tendensen for mange på grunn av følelsen av å stå alene i et fremmed samfunn.

Målsetting

Bidra til å bedre helsen til unge religiøse utbrytere gjennom hjelp til bearbeiding og økt delaktighet i samfunnet. Økt samfunnskunnskap om denne gruppens utfordringer og hjelpebehov.

Målgruppe

Deltagerne er unge voksne som har brutt ut av lukkede religiøse miljøer. Utstillingen ønsker å nå media, barnefaglige arbeidere og politikere for økt bevissthet

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Del 1: Forberedelser I første del av prosjektet skal vi rekruttere deltagere. Som følge av stadig mange henvendelser fra unge utbrytere, vil vi klare å rekruttere raskt fra denne gruppen. I denne forberedende fasen skal vi kjøpe inn materiell, booke lokaler og lage informasjon til deltagerne gjennom å lage program og en informativ side på nett. Del 2: Produksjon Workshop 1: Deltagerne skal jobbe med foto og utklipp som skal bli til to ferdige bilder. Det første bildet deltagerne skal lage symbolisere hva som ble forventet av dem under oppveksten, hvem de var, og hva som var vanskelig. Det andre bildet skal formidle hvordan de ser på seg i dag, og hvilket liv de ønsker å ha i fremtiden. Workshop 2: Ungdommene skal ta et visjonsfotografi sammen med en profesjonell fotograf. Resultatet skal bli en reklameplakat for seg selv, som skal bidra til å øke selvfølelsen og en bevissthet om egen verdi og muligheter. Del 3: Markedsføring av prosjektet Ungdommene skal ta kontakt med myndigheter og skoler om prosjektet. De skal få ta kontakt med lokalaviser gjennom å skrive pressemeldinger, og booke utstillinger. Del 4: Utstillinger. Prosjektet skal tilbys som en utstilling i sin helhet til skoler, kulturhus og ungdomsorganisasjoner.

Fremdriftsplan

Jan – mars Del 1: Forberedelser Prosjektleder rekrutterer deltagere: Jan – mars Iinnkjøp material Jan – mars Booke coacher og frivillige Jan – mars Utarbeide program Jan – mars Utvikle informativ nettside om prosjektet April Produksjon Workshop 1 Mai Workshop 2 Jun-aug Markedsføring av prosjektet Jun-aug Booking av utstillinger Aug- des Utstillinger Des Treff for deltagerne, evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Frifall Dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Langvann

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Fri form!
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
2019: kr 408 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.03.2021
Status
Avsluttet