Friluftsliv for alle, hele året!

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kombinert syns- og hørselshemmede opplever ofte sosial isolasjon og lite aktivitet pga nedsatt mulighet til kommunikasjon og utrygghet på grunn av sansetap. Prosjektet samler en minoritet for å ha fokus på lavterskelaktivitet i naturen og erfaringsutveksling. Positiv tilbakemelding på invitasjoner om samarbeid med relevante ressurspersoner og studenter som senere skal arbeide med denne målgruppen viser et behov for å få igang et slikt proskekt. Aktivitetstilbud kan fort bli idrettspreget, men et savn hos syns- og hørsselshemmede har vært friluftsliv, spesielt det enkle, nære friluftslivet.

Målsetting

Deltagerne skal få oppleve ulike naturmiljøer, mestring, samhold, lære av hverandre og dele sine erfaringer til ressurspersoner. Delmål for å sikre kontinuitet i prosjektet. Progressive utfordringer fører til hovedmålet om at deltagerne blir tryggere på å bruke lokalt friluftsliv på egenhånd.

Målgruppe

Personer med kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet) og deres ledsagere. Spesielt for disse er dobbelt sansetap og at målgruppen nasjonalt er spredt.

Antall personer i målgruppen

12

Beskrivelse av gjennomføring

Med to sansetap behøver målgruppen spesielt god tid. Både til kommunikasjon og til å utforske i eget tempo. Derfor blir en induktiv og utforskende metode vektlagt. Det blir satt av god tid til gjentagelse og å gjøre seg egne erfaringer. Vi har et inkluderende og utforskende fokus fremfor et konkurransefokus. Mange i målgruppen er isolert sosialt og har få eller ingen tilsvarende tilbud. Deltagerne skal føle seg trygge samtidig som de sprenger grenser. En hårfin balanse men også her er tid og individuell oppfølging viktig. Vi setter opp delmål fra samling til samling i form av “hjemmeoppgaver” som de utforsker og tar med tilbake til gruppa ved neste samling. Deltagerne har ulik bakgrunn så brukemedvirkning står sterkt, og de skal få utfordringer tilpasset deres grad av sansetap og behov. Vi skal ha fokus på å VÆRE i naturen, hva vi opplever der, og hvordan vi opplever bruken av de resterende sansene underveis på turen. Kontinuitet er vektlagt både ved å ha en rolig men progressiv avansering fra samling til samling, og ved å invitere de samme ressursgruppene tilbake flere ganger for å bli godt kjent med og forstå målgruppen. Derfor legger vi også vekt på å ha en sterk og deltagende prosjektgruppe fremfor innleid kompetanse.

Fremdriftsplan

Start 01.01.18. Prosjektgruppe samles: januar 2018. Første samling: februar/mars 2018. Andre samling: mai/juni 2018. Tredje samling: september/oktober 2018. Fjerde samling: januar/februar 2019. Femte samling: april/mai 2019. Sjette samling: august/september 2019. Oppfølging av deltagere på deres hjemsted: oktober-desember 2019. Etterarbeid: januar 2020. Slutt 31/01/20. Mellom samlingene vil vi fordele ansvaret med å følge opp deltagerne.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Total sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Kaisa Markhus

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Friluftsliv for alle, hele året!
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Beløp Bevilget
2018: kr 581 000, 2019: kr 645 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.02.2020
Status
Under gjennomføring